Początki biotechnologii sięgają starożytności. Zdolność drożdży do wytwarzania alkoholu w postaci piwa była znana w Babilonie już 7000 lat przed naszą erą.

Kluczem do współczesnej biotechnologii są osiągnięcia w dziedzinie genetyki molekularnej, dzięki którym stało się możliwe konstruowanie komórek praktycznie o dowolnych układach genów

Biotechnologia zrewolucjonizuje naszą przyszłość. Futurolodzy określają wiek XXI jako wiek biotechnologii. Prognozy te wynikają z faktów, że procesy biotechnologiczne wymagają stosunkowo mało energii, nie zanieczyszczają środowiska naturalnego, są wydajne i oparte na surowcach, które w tradycyjnych chemicznych technologiach uważane są za bezużyteczne.

Biotechnologia prawdopodobnie pomoże rozwiązać nam kryzys energetyczny świata.

W coraz większym stopniu czerpać będziemy energię do celów produkcyjnych z celulozy i ligniny, a przemysł tworzyw sztucznych dostarczy nam nowych doskonalszych materiałów konstrukcyjnych i półproduktów, wytwarzanych techniką biotechnologiczną.

Z hodowli drobnoustrojów pozyskujemy antybiotyki, witaminy, hormony roślinne itp. Drobnoustroje są cenionymi producentami wielu enzymów, wykorzystywanych następnie do badań naukowych lub w przemyśle. Ostatnio podjęto próbę praktycznego wykorzystania komórek zwierzęcych i roślinnych do otrzymania niektórych związków chemicznych lub preparatów biologicznych

Obecnie, dzięki metodom inżynierii genetycznej otrzymuje się na stosunkowo dużą skalę niektóre hormony białkowe i czynniki przeciwwirusowe, których produkcja innymi metodami jest bardzo trudna i kosztowna.

Dzięki wykorzystaniu metod inżynierii genetycznej rysują się coraz realniej możliwości leczenia wielu chorób genetycznych i nowotworowych przez naprawę „ zdefektowanych „ genów. Na przykład podejmowane są próby leczenia niedokrwistości sierpowatej, choroby uwarunkowanej genetycznie rozpowszechnionej w krajach basenu Morza Śródziemnego i wielu krajach Afryki.

Przykładem działań biotechnologicznych na organizmy roślinne są próby wprowadzenia genu nif, odpowiedzialnego za wiązanie azotu cząsteczkowego u drobnoustrojów do komórek roślinnych.

czynnikiem stymulującym rozwój biotechnologii jest coraz bardziej powszechna świadomość, że tradycyjne źródła energii ( np. węgiel kamienny i ropa naftowa ) mogą się wyczerpać w dającej się przewidzieć przyszłości. Dzięki biotechnologii możliwe będzie tworzenie alternatywnych źródeł energii ( np. produkcja biologiczna wodoru )

Prace w zakresie inżynierii genetycznej i wynikające z niej skutki winny być monitorowane przez określony czas po zaprzestaniu zasadniczej aktywności, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo człowieka i środowiska.