Początki biotechnologii sięgają starożytności. Zdolność drożdży do wytwarzania alkoholu w postaci piwa była znana w Babilonie już 7000 lat przed naszą erą. Kluczem do współczesnej biotechnologii są osiągnięcia w dziedzinie genetyki molekularnej, dzięki którym stało się możliwe konstruowanie komórek praktycznie o dowolnych układach genów Biotechnologia zrewolucjonizuje naszą przyszłość. Futurolodzy określają wiek XXI jako wiek biotechnologii. Prognozy te wynikają z faktów, że procesy biotechnologiczne wymagają stosunkowo mało energii, nie zanieczyszczają środowiska naturalnego, są wydajne i oparte na surowcach, które w tradycyjnych chemicznych technologiach uważane są za bezużyteczne. Biotechnologia prawdopodobnie pomoże rozwiązać nam kryzys energetyczny świata. W coraz większym stopniu czerpać będziemy energię do celów produkcyjnych z celulozy i ligniny, a przemysł tworzyw sztucznych dostarczy nam nowych doskonalszych materiałów konstrukcyjnych i półproduktów, wytwarzanych techniką biotechnologiczną. Z hodowli drobnoustrojów pozyskujemy antybiotyki, witaminy, hormony roślinne itp. Drobnoustroje są cenionymi producentami wielu enzymów, wykorzystywanych następnie do badań naukowych lub w przemyśle. Ostatnio podjęto próbę praktycznego wykorzystania komórek zwierzęcych i roślinnych do otrzymania niektórych związków chemicznych lub preparatów biologicznych Obecnie, dzięki metodom inżynierii genetycznej otrzymuje się na stosunkowo dużą skalę niektóre hormony białkowe i czynniki przeciwwirusowe, których produkcja innymi metodami jest bardzo trudna i kosztowna. Dzięki wykorzystaniu metod inżynierii genetycznej rysują się coraz realniej możliwości leczenia wielu chorób genetycznych i nowotworowych przez naprawę „...