Warszawa, 27.11.2012 r. Do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział I Cywilny Powód: Joanna Kowalska zam. w Warszawie, ul. Kwiatowa 35 Pozwany: Adrian Kowalski zam. w Warszawie, ul. Kwiatowa 35 POZEW O ROZWÓD Wnoszę o: 1. rozwiązanie małżeństwa zawartego w dniu 31.07.1999 roku w Urzędzie Stan Cywilnego w Warszawie, o orzekaniu o winie pozwanego - nr aktu małżeństwa II/091/98. 2. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniej córki stron Aleksandry Kowalskiej kwoty po 600 zł miesięcznie tytułem częściowego ponoszenia przez niego kosztów utrzymania i wychowania córki, przy czym kwota ta ma być płacona do dnia 10-tego każdego miesiąca. UZASADNIENIE Małżeństwo zostało zawarte po krótkim okresie znajomości. Początkowo było udane, lecz wkrótce stosunki między małżonkami zaczęły się psuć. Wynikało to z różnicy charakterów, zainteresować i planów na życie. Pierwsze kłopoty małżeńskie rozpoczęły się 2 lata po ślubie. Mąż nadużywał alkoholu. Pod jego wpływem wywoływał awantury był agresywny. Mąż bardzo dużo czasu spędzał poza domem. Nie wykazywał żadnego zainteresowania rodziną. Po 3 latach małżeństwa pozwany wyjechał do pracy za granicę. Myślałam, że po jego powrocie wszystko się ułoży. Myliłam się. Większość zarobionych pieniędzy wydawał na alkohol. Każdego dnia...