Warszawa, 27.11.2012 r. Do Sądu Okręgowego w Warszawie

Wydział I Cywilny

Powód: Joanna Kowalska

zam. w Warszawie, ul. Kwiatowa 35

Pozwany: Adrian Kowalski

zam. w Warszawie, ul. Kwiatowa 35

POZEW O ROZWÓD

Wnoszę o:

1. rozwiązanie małżeństwa zawartego w dniu 31.07.1999 roku w Urzędzie Stan Cywilnego w Warszawie, o orzekaniu o winie pozwanego - nr aktu małżeństwa II/091/98.

2. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniej córki stron Aleksandry Kowalskiej kwoty po 600 zł miesięcznie tytułem częściowego ponoszenia przez niego kosztów utrzymania i wychowania córki, przy czym kwota ta ma być płacona do dnia 10-tego każdego miesiąca.

UZASADNIENIE

Małżeństwo zostało zawarte po krótkim okresie znajomości. Początkowo było udane, lecz wkrótce stosunki między małżonkami zaczęły się psuć. Wynikało to z różnicy charakterów, zainteresować i planów na życie. Pierwsze kłopoty małżeńskie rozpoczęły się 2 lata po ślubie. Mąż nadużywał alkoholu. Pod jego wpływem wywoływał awantury był agresywny. Mąż bardzo dużo czasu spędzał poza domem. Nie wykazywał żadnego zainteresowania rodziną. Po 3 latach małżeństwa pozwany wyjechał do pracy za granicę. Myślałam, że po jego powrocie wszystko się ułoży. Myliłam się. Większość zarobionych pieniędzy wydawał na alkohol. Każdego dnia dochodziło to wielkich awantur. Kiedy poprosiłam pozwanego aby udał się na terapię odwykową, wówczas wyprowadził się z domu. Teraz muszę dużo pracować aby utrzymać siebie i małoletnią Olę. Kiedy jestem w pracy córką zajmuje się niania (Katarzyna Wiśniewska), której też muszę płacić.

Dowód: świadek Katarzyna Wiśniewska

W mojej ocenie małżeństwo nasze jest związkiem martwym i bez perspektyw. Decyzję o rozwodzie podjęłam po głębokim przemyśleniu i jest to jej decyzja ostateczna.

Załączniki :

1. Odpis skrócony aktu małżeństwa.

2. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

3. Zaświadczenie o zarobkach.