2. American Beliefs and Values. Religion - Deklaracja Niepodległości – 4 lipca 1796 (The Declaration of Independence) – the status of human rights Akt podpisania został przedstawiony przez malarza Johna Trumbulla ( w 1795) Najważniejsze wartości, które gwarantuje Deklaracja: 1. Freedom – of speech, of Press, of Religion ( dążenie do wolności jednostki w każdym wymiarze, przede wszystkim przed naciskami politycznymi, które mogłyby mieć wpływ na życie ludzi) niestety w Ameryce nie wszyscy ją mają – np. sytuacja na Południu The US Bill of Rights – the first 10 admendments (poprawki) to the US Constitution – December 15, 1791 ( np. Pierwsza poprawka mówiła o prawie człowiek do wolności słowa, własności, dochodzenia swoich praw, zadośćuczynienia w przypadku krzywdy Deklaracja została podpisana, żeby przerwać stare porządki i ograniczenia – biedę, brak perspektyw, kwestie związane z arystokracją i monarchią, prześladowania religijne. Chciano zagwarantować sukces i szczęście obywateli. 2. Self- reliance ( samo uzależnienie) Każda jednostka odpowiada za swoje czyny, z małą pomocą i szacunkiem innych (np. nastoletni Amerykanie, którzy wcześnie zaczynają pracować i odpowiadać za siebie) 3. Equality ( Równosć) wszyscy są równi, mają te same prawa do szczęścia, rozwoju, bycia sobą. Ciężka praca może zagwarantować sukces społeczny ( from rags to riches) – od najniższego statusem do najwyższego. O równości ekonomicznej wypowiedział się Abraham Lincoln w 1860 roku ( A speech in New Heaven) 4. Practicality – od pierwszych osadników ( settlers) - Czas to pieniądz, ceni się zdolność przetrwania. Ta wartość przetrwała do dziś 5. Volunteerism – praca nad sobą, dzielenie się z innymi, pomoc innym, nauka odpowiedzialności, próba scalania różnic 6. Wealth and hard work – wartość pieniądza, ciężka praca, korzystanie z naturalnych źródeł, nowe możliwości, Amerykanie bardzo cenią pieniądze, bo oznaczają sukces 7. Mobility – możliwość przemieszania się, szukania pracy poza miejscem zamieszkania 8. Patriotism – np. obchody Dnia Niepodległości The American Dream – James Truslow Adams ( 1931) – życie powinno być lepsze i bogatsze i dawać ludziom możliwość osiągania marzeń, związane z gwarancją równości np. teraz młodzież może studiować bez ograniczeń The frontier traditions – from 1600 to 1880, romantyczne wartości – The Start of California Gold Rush ( 1849). Czym był Gold Rush - Gorączka złota w San Francisco – krótkotrwały okres gorączki złota na zachodnim wybrzeżu USA w połowie XIX wieku. W latach czterdziestych XIX wieku Kalifornia była odległą prowincją, gdzie mało kto się...