2. American Beliefs and Values. Religion

- Deklaracja Niepodległości – 4 lipca 1796 (The Declaration of Independence) – the status of human rights

Akt podpisania został przedstawiony przez malarza Johna Trumbulla ( w 1795)

Najważniejsze wartości, które gwarantuje Deklaracja:

1. Freedom – of speech, of Press, of Religion ( dążenie do wolności jednostki w każdym wymiarze, przede wszystkim przed naciskami politycznymi, które mogłyby mieć wpływ na życie ludzi) niestety w Ameryce nie wszyscy ją mają – np. sytuacja na Południu

The US Bill of Rights – the first 10 admendments (poprawki) to the US Constitution – December 15, 1791 ( np. Pierwsza poprawka mówiła o prawie człowiek do wolności słowa, własności, dochodzenia swoich praw, zadośćuczynienia w przypadku krzywdy

Deklaracja została podpisana, żeby przerwać stare porządki i ograniczenia – biedę, brak perspektyw, kwestie związane z arystokracją i monarchią, prześladowania religijne. Chciano zagwarantować sukces i szczęście obywateli.

2. Self- reliance ( samo uzależnienie)

Każda jednostka odpowiada za swoje czyny, z małą pomocą i szacunkiem innych (np. nastoletni Amerykanie, którzy wcześnie zaczynają pracować i odpowiadać za siebie)

3. Equality ( Równosć) wszyscy są równi, mają te same prawa do szczęścia, rozwoju, bycia sobą. Ciężka praca może zagwarantować sukces społeczny ( from rags to riches) – od najniższego statusem do najwyższego. O równości ekonomicznej wypowiedział się Abraham Lincoln w 1860 roku ( A speech in New Heaven)

4. Practicality – od pierwszych osadników ( settlers) - Czas to pieniądz, ceni się zdolność przetrwania. Ta wartość przetrwała do dziś

5. Volunteerism – praca nad sobą, dzielenie się z innymi, pomoc innym, nauka odpowiedzialności, próba scalania różnic

6. Wealth and hard work – wartość pieniądza, ciężka praca, korzystanie z naturalnych źródeł, nowe możliwości, Amerykanie bardzo cenią pieniądze, bo oznaczają sukces

7. Mobility – możliwość przemieszania się, szukania pracy poza miejscem zamieszkania

8. Patriotism – np. obchody Dnia Niepodległości

The American Dream – James Truslow Adams ( 1931) – życie powinno być lepsze i bogatsze i dawać ludziom możliwość osiągania marzeń, związane z gwarancją równości np. teraz młodzież może studiować bez ograniczeń

The frontier traditions – from 1600 to 1880, romantyczne wartości – The Start of California Gold Rush ( 1849).

Czym był Gold Rush - Gorączka złota w San Francisco – krótkotrwały okres gorączki złota na zachodnim wybrzeżu USA w połowie XIX wieku. W latach czterdziestych XIX wieku Kalifornia była odległą prowincją, gdzie mało kto się osiedlał. Szwajcarski imigrant John Sutter próbował zrobić interes na wielkiej farmie bydła w okolicach dzisiejszego San Francisco. Posiadał pogłowie liczące kilkanaście tysięcy sztuk, kupione na kredyt, oraz setki pracowników. W 1847 roku wysłał Johna Marshalla z 20 pracownikami nad rzekę American około 50 mil dalej celem zbudowania tartaku. Budowa była prawie skończona, kiedy 24 stycznia 1848 roku Marshall zauważył świecący mały samorodek złota. Pomimo kontynuacji poszukiwań nie natknięto się jednak na dużo więcej. Marshall zabrał próbki do Suttera, gdzie po weryfikacji okazów postanowili zachować odkrycie w tajemnicy. Obawiali się bowiem napływu poszukiwaczy złota i ruiny swoich interesów. Kiedy wiadomość i tak rozeszła się po okolicy, handlarz z San Francisco nazwiskiem Samuel Brannan postanowił sam zarobić na odkryciu. Zaczął wykrzykiwać po ulicach o odkryciu, pokazując na dowód pył złota w butelce. Gorączka chwyciła, a Brannan zarobił błyskawicznie astronomiczna kwotę 36 tysięcy dolarów. Wykupił on mianowicie wszystkie szpadle i sita w okolicy i sprzedawał je amatorom złota po cenie kilkadziesiąt razy większej. W grudniu 1848 roku dowód w postaci 220 uncji złota zawieziono do prezydenta Polka, który odkrycie ogłosił Kongresowi. W wyniku tej propagandy dziesiątki tysięcy ludzi zaczęły ściągać w 1849 roku ze wschodniego wybrzeża, a nawet z całego świata (w czym pomogła Wiosna Ludów). Liczba poszukiwaczy mogła wynieść nawet 100 tysięcy w okresie kilkunastu miesięcy. Ludzie próbowali dostać się do San Francisco najróżniejszymi sposobami, nawet pchając taczki. Część przebywała drogę dookoła Ameryki Południowej na kliprach lub skracając drogę przez Panamę, pokonując przesmyk pieszo. Największe fortuny na gorączce zrobili jednak spekulanci.

Daniel Boone ( 1734 – 1820) - amerykański podróżnik, osadnik i traper. Wytyczył przejście do Kentucky przez Appalachy. W roku 1775 założył osadę Boonesborough. Brał udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, przyjaciel Simona Kentona i towarzysz broni George'a Rogersa Clarka. Był bohaterem literackim m.in. powieści Jamesa Fenimore Coopera, bohater ludowy szczególnie w Kentucky ( Wirginia)

The West ( tutaj Pani W każe poszukać samemu informacji, dając tylko zdjęcia, więc kopiuje z przyjaciółki Wiki) - Dziki Zachód (ang. Old West lub Wild West) – popularne określenie zachodnich terenów Stanów Zjednoczonych, odnoszące się do okresu XIX i pierwszej dekady XX wieku.

Termin ten został spopularyzowany przez literaturę, a później film gatunku western. Obraz tworzony przez western pokazywał ciągłe zmagania Indian, kowbojów, traperów i osadników. Obraz ten w znaczny sposób odbiegał od rzeczywistości, choć istniały pewne zbieżności. Jednym z poważniejszych problemów Dzikiego Zachodu były trudności, jakie administracja amerykańska napotykała w zaprowadzeniu tam praworządności.

W szerszym sensie termin "Dziki Zachód" oznacza sytuacje nieprzestrzegania prawa, rządów przemocy, nieliczenia się z autorytetem władz przez indywidualne osoby lub grupy przestępcze.

Historia

Do czasu pojawienia się białych osadników z Europy, Amerykę Północną zamieszkiwali tylko Indianie. Pierwsi przybysze ze Starego Kontynentu zakładali swoje osady głównie w pobliżu wschodniego wybrzeża. Sytuacja zmieniła się w 1803 r., kiedy terytorium niedawno utworzonych Stanów Zjednoczonych gwałtownie się powiększyło, gdy amerykański rząd kupił dawne kolonie francuskie a potem także Florydę. Do połowy XIX w. zajął też Teksas, Kalifornię i Nowy Meksyk. Wówczas miliony białych osadników ruszyły krytymi wozami w stronę Pacyfiku na podbój tych rozległych ziem, które zaczęto nazywać Dzikim Zachodem. Pojęcie to przestało obowiązywać pod koniec XIX w., gdy zakończyły się walki z Indianami, a na zachodnich ziemiach Ameryki Północnej powstała część linii kolejowej i wybudowano nowoczesne miasta.

Osadnicy

Wkrótce po uzyskaniu niepodległości przez Stany Zjednoczone (po wojnie w latach 1775-1783) liczba ludności tego kraju szybko rosła, głównie na skutek imigracji z Europy (oraz handlu niewolnikami). Amerykańska ziemia była bardzo tania, a ludzie mieli szansę rozpocząć nowe życie w miejscu, które mogli dowolnie zagospodarować. Budowano domy i farmy, a szybko rozwijające się miasta połączono liniami kolejowymi. Działalność przybyszów z Europy całkowicie zmieniła oblicze Dzikiego Zachodu, ale nie była korzystna dla Indian, doprowadziła bowiem do zepchnięcia ich na margines społeczeństwa.

Indianie

Dziki Zachód zamieszkiwali Indianie, dla których biali ludzie stanowili poważne zagrożenie. W miarę możliwości stawiano im opór. Tubylcy wygrywali niektóre bitwy (np. pod Little Big Horn w 1876 roku), choć dysponowali znacznie prymitywniejszą bronią niż amerykańskie colty, czy winchestery. Jednak przybysze ze Starego Kontynentu zarówno pod względem liczebności, jak i wyposażenia mieli przewagę nad Indianami. Ponadto wielu czerwonoskórych zmarło wskutek sprowadzonych przez Europejczyków chorób. Ci, którzy przetrwali, znaleźli się w trudnej sytuacji i w większości osadzani byli w rezerwatach. W krótkim czasie zdziesiątkować ich miały nieświadomie przywleczone przez Europejczyków choroby, załamanie tradycyjnych więzi społecznych i sposobów gospodarowania. Wskutek pandemii umrzeć mogło nawet 95% tubylczej ludności obu Ameryk (patrz książka Charlesa Manna "1491 Ameryka Przed Kolumbem")

The USA and religion

Looking for religious freedom, wyznania – Puritans, Quakers ( Penssylvania), Catholics( Maryland) , Anglicans ( Wirginia); nie ma jednej, głównej religii ( tak jak np. w Polsce). W USA religia pełni bardzo ważną rolę i nikt nie dziwi się publicznym wyznaniom

Pledge of Allegliance – Przysięga wierności – przede wszystkim fladze i państwu przed Bogiem, napisana w 1892 przez Francisa Bellamy’ego – motto – In God We Trust

Protestantism -Denominations (Wyznania) – Baptists, Methodists, Lutherans, Presbyterians, Episcopalians , główne wartości to tolerancja, wolność, wybór, dążenie do poprawy, ważny jest indywidualizm, materialny sukces oznacza błogosławieństwo od Boga, ceni się ciężką pracę, oszczędzanie pieniędzy, wolontariat i humanizm

The Protestant work ethic (or the Puritan work ethic) is a concept in theology, sociology, economics and history which emphasizes hard work, frugality and prosperity as a display of a person's salvation in the Christian faith. The phrase was initially coined in 1904 by Max Weber in his book The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.

It is argued that Protestants, beginning with Martin Luther, had reconceptualised worldly work as a duty which benefits both the individual and society as a whole. Thus, the Catholic idea of good works was transformed into an obligation to work diligently as a sign of grace. Whereas Catholicism teaches that good works are required of Catholics as a necessary manifestation of the faith they received, and that faith apart from works is dead and barren, the Calvinist theologians taught that only those who were predestined (cf. the Calvinist concept of double predestination) to be saved would be saved. Since it was impossible to know who was predestined, the notion developed that it might be possible to discern that a person was elect (predestined) by observing their way of life. Hard work and frugality were thought to be two important consequences of being one of the elect; thus, Protestants were attracted to these qualities.