Dziecko w literaturze pozytywistycznej a) los dziecka traktowano jako szczególnie dramatyczny wariant losu ludowego bohatera b)niezawinioną niedolę dzieci pozytywiści eksponowali aby ukazać nędze ubogich(realizm)i klęskę szlachetnych o lepszy byt. Przykłady dzieł w których występuje dziecko : E.Orzeszkowa "Dobra pani", "A..B..C.." H.Sienkiewicz "Janko Muzykant" B.Prus "Antek", "Katarynka" Realizm w opowiadaniu "Tadeusz" E.Orzeszkowej. a) szczegółowy opis letniego przedpołudnia z życia chłopskiej rodziny: Klemens orze pańskie pole, Fedora wynajęła się do plewienia pańskiego warzywniaka -tragiczne losy pozostawionego bez opieki dwuletniego Tadeusza b) opis strojów, roślinności c) stylizacja gwarowa w wypowiedziach bohaterów-socjolekt d) wnikliwy portret dziecka: reakcje,lęki otoczeniem(świat oczyma dziecka-mowa...