Dziecko w literaturze pozytywistycznej

a) los dziecka traktowano jako szczególnie dramatyczny wariant losu ludowego bohatera

b)niezawinioną niedolę dzieci pozytywiści eksponowali aby ukazać nędze ubogich(realizm)i klęskę szlachetnych o lepszy byt.

Przykłady dzieł w których występuje dziecko :

E.Orzeszkowa "Dobra pani", "A..B..C.."

H.Sienkiewicz "Janko Muzykant"

B.Prus "Antek", "Katarynka"

Realizm w opowiadaniu "Tadeusz" E.Orzeszkowej.

a) szczegółowy opis letniego przedpołudnia z życia chłopskiej rodziny: Klemens orze pańskie pole, Fedora wynajęła się do plewienia pańskiego warzywniaka

-tragiczne losy pozostawionego bez opieki dwuletniego Tadeusza

b) opis strojów, roślinności

c) stylizacja gwarowa w wypowiedziach bohaterów-socjolekt

d) wnikliwy portret dziecka: reakcje,lęki otoczeniem(świat oczyma dziecka-mowa pozornie zależna)

e) powściągliwość autorki, dążenie do obiektywizmu, zanik odautorskiego komentarza na rzecz relacji

Kontrast pomiędzy ciężkim życiem chłopów(trudne warunki pracy,brak możliwości opieki nad dzieckiem)a widniejącym w oddali białym dworem wskazuje na zobojętnienie społeczne. Warunki stworzone chłopom nie pozwalają na opiekę nad dzieckiem, którymi mogłyby się zająć panie z pobliskiego dworu, ale to jest tylko sugestia autorki.