Jan Paweł II może być autorytetem dla każdego z nas. W życiu człowieka ważny jest wzór do naśladowania. Pod określeniem autorytet rozumiem tu osobę, która ma wpływ na zachowanie i poglądy innych, budzi zaufanie i może stanowić wzór postępowania. Człowiekiem, który z pewnością posiadał te cechy był Jan Paweł II . Papież - Polak był człowiekiem, który przez swoje poglądy, zachowanie i wiarę dawał dobry przykład ludziom, szczególnie młodym. Uważam, i na pewno nie tylko ja, że Jan Paweł II był duszpasterzem, który nawracał serca miłością, dawał pokój ludzkości samą swoją obecnością, utwierdzał wiarę swoim świadectwem i kochał wszystkich ludzi z wzajemnością. Przykładem działań papieża były jego liczne pielgrzymki, odbywane przede wszystkim w celu spotykania się z ludźmi. Przez podróże do różnych krajów, nie tylko tych katolickich, myśli Jana Pawła II docierały do ludzkich umysłów. Papież jednoczył ludzi o różnych postawach życiowych, a jego słowa wpływały na wybór przez wielu właściwej drogi. W swoich przemówieniach Papież zwraca się do wszystkich. Nie ma dla niego znaczenia kolor skóry ,czy majętność człowieka. W czasie swoich pielgrzymek często spotyka się z ludźmi zepchniętymi na margines życia. Stara się o ich równouprawnienia. Twierdzi, że należy doprowadzić do zlikwidowania wszelkich nierówności. Spotyka się z przedstawicielami różnych religii. Odwiedzał szpitale, domy dziecka, hospicja. Posiadał on niesamowitą zdolność nawiązania kontaktu z każdym człowiekiem młodym, stary, chorym, zdrowym, bogatym, biednym. Trzecim argumentem ukazującym papieża jako autorytet było jego wykształcenie. Karol Wojtyła skończył studia na uniwersytecie, pisał dramaty i wiersze i, co najważniejsze, poznał bardzo wiele języków. Właśnie to pozwalało mu z taką łatwością docierać do umysłów innych ludzi. Jan Paweł II także pomagał polakom w walce z komunizmem, popielał związki zawodowe solidarność był osobom z którą polityka musiała się liczyć. Ojczyzna była dla niego bardzo ważna. Wspaniałą cechą papieża, która również czyni z niego autorytet, była jego tolerancja - tak dotycząca poglądów jak i wszelkich nowości. Zawsze okazywał przyjaźń i szacunek wszelkich ludziom nawet...