Gdybyśmy nie mieli szkieletu, nasze ciało stałoby się podobne do ciała galaretowatej meduzy wyjętej z wody. Jesteśmy jednak wyposażeni w ponad dwieście kości połączonych ze sobą setką z okładem ruchomych stawów. Taka budowa zapewnia nam odpowiednią podporę oraz giętkość. Człowiek, podobnie jak inne kręgowce, ma szkielet wewnętrzny, który składa się z kilku części. Czaszka, kręgosłup i klatka piersiowa tworzą szkielet osiowy. Szkielet kończyn obejmuje kości kończyn górnych i dolnych. Kończyny są połączone ze sobą szkieletem osiowym za pomocą szkieletu obręczy. Kości szkieletu różnią się kształtem oraz wielkością. Wiąże się to między innymi z pełnionymi przez nie funkcjami .Ze względu na kształt, kości dzieli się na cztery podstawowe rodzaje: długie, krótkie, płaskie i różnokształtne. Kości długie, takie jak udowa, wchodzą w skład kończyn, dzięki którym możemy się poruszać. Ich długość znacznie przekracza szerokość i grubość. Kości krótkie, na przykład kość nadgarstka, mają podobne wymiary długość, szerokość i grubość. Są odporne na złamania. Najkrótszą kością jest strzemiączko, jedna z kosteczek słuchowych, mierząca tylko trzy milimetry. Kości płaskie, do których należy mostek, pełnią funkcje ochronne. Długość i szerokość znacznie przekraczają ich grubość. Kości różnokształtne, takie jak młoteczek, mają nieregularne kształty. Część z nich ma wyrostki, do których są przymocowane mięśnie. Układ szkieletowy zbudowany jest z tkanki kostnej i chrzęstnej, które współpracują ze sobą, tworząc: kości, chrząstki które zapobiegają ścieraniu się kości, i więzadła które łączą kości i wzmacniają stawy. Tkanka kostna składa się z komórek kostnych położonych w jamkach kostnych połączonych ze sobą licznymi wypustkami, biegnącymi w kanalikach kostnych. Jamki kostne otoczone są substancją międzykomórkową, która składa się z soli mineralnych- głównie fosforanu wapnia, węglanu wapnia oraz włókien kolagenowych. W całkowicie wykształconych kościach włókna tworzą tzw. blaszki kostne. Tkanka chrzęstna składa się z komórek chrzęstnych ułożonych w jamkach. Wokół jamek znajduje się substancja międzykomórkowa zawierająca wiele włókien kolagenowych. Chrząstka pełni różnorodne funkcje w organizmie, na przykład ułatwia ruch kości w stawach (na powierzchniach stawowych kości), umożliwia ruchy oddechowe klatki piersiowej (chrząstka żebrowa), buduje małżowinę uszną, bierze udział w artykulacji dźwięków (chrząstka krtani), w rozwoju zarodkowym tworzy szkielet zarodka. W jamie szpikowej i między beleczkami kostnymi w nasadach kości długich występuje szpik kostny. Produkuje on niektóre...