„Anioł, modliszka, puch marny… Kobieta zmienną jest jak piórko na wietrze” – myśl ta doskonale oddaje charakter istot, jakimi są kobiety. Ich różnorodne oblicza przedstawia także literatura, a motyw kobiety czy to tej anielskiej o zniewalającym obliczu i wielu pozytywnych cechach charakteru, jak i tej demonicznej, zniewalającej, ale i zdradzającej, zawistnej i mściwej pojawia się w tekstach literackich od najdawniejszych wieków. Istotę i charakter kobiety przeniknąć próbowali w pierwszej kolejności filozofowie, jednak z biegiem czasu, albo i z powodu braku możliwości jej dogłębnego poznania mędrcy porzucili ten motyw, którego z kolei z upodobaniem podjęli pisarze kolejnych wieków. Tak więc kobieta stała się motywem przewodnim literatury światowej, a początek temu dała, jak się łatwo domyśleć „Biblia”. Można by rzec zatem, iż w „Biblii” znajdziemy wszystko – także o kobietach. Rzeczywiście w Starym i Nowym Testamencie możemy znaleźć obrazy wielu kobiet począwszy od Sary, żony Abrahama, tak wiernej mężowi, że na jego rozkaz poślubiła egipskiego faraona, cnotliwej Zuzanny, podglądanej w kąpieli przez lubieżnych starców, przez Judytę, ofiarną mieszczkę betulijską, z którą znajomość tak fatalnie zakończyła się dla niejakiego Holofernesa, wodza oblegających miasto Asyryjczyków, po białogłowy występne, w rodzaju żony Putyfara, dybiącej na niewinność Józefa czy Salome, która tak zwiodła swym erotycznym tańcem Heroda Antypasata, że omamiony żądzą tytan darował jej na tacy głowę proroka Jana Chrzciciela. Wszystkie wymienione tu kobiety były złe, albo też ich serca przepełnione były dobrocią i ufnością do świata i ludzi, miały jednak przede wszystkim wyraźnie sprecyzowane pragnienia i marzenia, do spełnienia których dążyły za wszelką cenę. Jednak chyba żadna z kobiet biblijnych nie posiadała tak dużo silnej woli, ani też nie odznaczała się taką dobrocią, jak Maria matka Jezusa Chrystusa. Fakt ten uwidacznia się zwłaszcza w „Ewangelii według świętego Łukasza”. Ewangelia ta dostarcza najpełniejszej relacji o życiu Jezusa i stanowi pierwszą część historii początków chrześcijaństwa, ponadto opiera się ona na wiarygodnych i bezpośrednich źródłach. Łukasz nie jest zwykłym biografem, zależy mu bowiem na dotarciu do prawdy o tym, co wydarzyło się w Palestynie w krytycznych latach życia Jezusa. Tutaj również ukazuje się naszym oczom obraz kobiety, która dzięki swej silnej woli potrafiła podołać niewątpliwie trudnym sytuacjom, jakie mają miejsce w jej życiu. Ta młoda kobieta usłyszała bowiem z ust anioła, że została wybrana na matkę Mesjasza i że urodzi go bez udziału...