W dniach 07 i 10 marca 2006 roku odbyła się recytacja fragmentów poezji Bolesława Leśmiana w gimnazjum w XYZ. Recytacje przeprowadzili uczniowie z klasy IIIB w czasie zajęć języka polskiego. Przedmiotem recytacji były takie utwory jak „Dziewczyna”, „Dusiołek” oraz „W malinowym chruśniaku”. W deklarowaniu wierszy brało udział 28 osób z czego większość bo aż 23 osoby przedstawiły wiersz „Dusiołek”. Natomiast 5 osób wystąpiło z utworem „W malinowy chruśniaku”. Jeśli chodzi o wiersz „Dziewczyna” to spróbowała recytować go tylko jedna osoba, która później zmieniła jednak go na fragmenty „Dusiołka”. W pierwszym terminie czyli 07 marca wystąpiło 25 osób recytując fragment wybranego przez siebie wiersza. Dnia 10 marca pozostałe 5 osób które miały trochę więcej czasu na doszlifowanie swoich umiejętności zadeklarowały swoje wybrane wiersze. Uczniowie zaprezentowali dość dobry poziom artystyczny ponieważ ocen bardzo dobrych było...