W dniach 07 i 10 marca 2006 roku odbyła się recytacja fragmentów poezji Bolesława Leśmiana w gimnazjum w XYZ. Recytacje przeprowadzili uczniowie z klasy IIIB w czasie zajęć języka polskiego. Przedmiotem recytacji były takie utwory jak „Dziewczyna”, „Dusiołek” oraz „W malinowym chruśniaku”. W deklarowaniu wierszy brało udział 28 osób z czego większość bo aż 23 osoby przedstawiły wiersz „Dusiołek”. Natomiast 5 osób wystąpiło z utworem „W malinowy chruśniaku”. Jeśli chodzi o wiersz „Dziewczyna” to spróbowała recytować go tylko jedna osoba, która później zmieniła jednak go na fragmenty „Dusiołka”. W pierwszym terminie czyli 07 marca wystąpiło 25 osób recytując fragment wybranego przez siebie wiersza. Dnia 10 marca pozostałe 5 osób które miały trochę więcej czasu na doszlifowanie swoich umiejętności zadeklarowały swoje wybrane wiersze. Uczniowie zaprezentowali dość dobry poziom artystyczny ponieważ ocen bardzo dobrych było aż 11, a ocen dobrych też dość dużo bo 8. Dostatecznych zostało postawionych 6, natomiast dopuszczających tylko dwie. Tylko jedna osoba otrzymała ocenę nie dostateczną. Średnia ocen dla klasy IIIB wyniosła 3,93 co jest dobrym wynikiem.

Mogę śmiało stwierdzić, że była to jedna z najlepiej wykonanych recytacji jakie mieli okazję przedstawić uczniowie klasy IIIB w ciągu ostatnich lat nauki w gimnazjum. Zapewne było to spowodowane tym, że wiersze były łatwe do przyswojenia i nie raziły swoją objętością.