Curriculum vitae

Imię i nazwisko:

Data urodzenia :

Miejsce zamieszkania:

Telefon:

e-mail:

Wykształcenie:

2008-2012 Bałtycki Instytut Psychologii, Studium Psychologii Alternatywnej

Doświadczenie zawodowe:

Od 05.2012 Staż w Zespole Terapii Rodzin

2011-2012 Asystent ds. Rekrutacji

Szkolenia:

 Uzależnienia od środków psychoaktywnych - diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna

Umiejętności:

 Język angielski – znajomość na poziomie dobrym

 Język niemiecki – znajomość na poziomie bardzo dobrym

Zainteresowania:

Podróże, sport, muzyka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)

Z poważaniem: