Naród to duża grupa społeczna, którą łączy tradycja, kultura, historia i taka grupa, która samą siebie postrzega jako wspólnotę o jednej tożsamości. A czym jest mniejszość narodowa? Mniejszość narodowa to grupa etniczna żyjąca w państwie w którym dominuje inna narodowość. Termin „etniczny” oznacza wg słowika języka polskiego „związany z przynależnością do jakiegoś narodu” . Wyznacznikiem etniczności jest poczucie tożsamości oparte na wspólnej historii i tradycji. Świadomość narodową może dodatkowo wzmacniać, wyznawana religia czy też status nadany przez określoną społeczność czy grupę. W Polsce pojawia się wiele grup etnicznych, dosyć uparcie obstających przy swoich racjach. Oto kilka z nich: Ślązacy: Każdy naród musi mieć swój język, na Śląsku w użyciu jest gwara czasami nazywana mową śląską lub językiem śląskim Wskutek II wojny światowej Ślązacy stracili ciągłość własnej historii, m.in. z powodu masowych przesiedleń i migracji w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Najpierw wysiedlono 3,5 ml Ślązaków do Niemiec, a później ponad 1 ml wyemigrowało za zachodnią granice. W sensie historycznym Ślązacy posiadają terytorium podzielone między Czechy a Polskę. Trudno jednak wyznaczyć precyzyjnie granice tego obszaru. Ślązacy przywiązują ogromną wagę do tradycji, rodziny i pracy. Ludzie uznawani za „zabawowych” wykazują się ogromną odpowiedzialnością i pracowitością. Aż 173 tys. Polaków deklaruje się jako Ślązacy. Niektórzy komentują: Każdy ma prawo wybrać taką ojczyznę, jaka mu odpowiada. My, Ślązacy, też. Mamy odrębny język, kulturę i czujemy się wspólnotą. Jesteśmy więc narodem. Lasowiacy: Lasowiacy to społeczność związana i wyrosła na terenie Puszczy Sandomierskiej odznaczająca się charakterystycznym strojem, obyczajami, gwarą i wierzeniami. Początkowo nieliczni mieszkańcy byli niemal odcięci od świata i utrzymywali się wyłącznie z bogactw naturalnych lasów i miejscowych wód. Oprócz łowiectwa, myślistwa i bartnictwa (pierwotna forma pszczelarstwa) zajmowali się wytapianiem rudy darniowej oraz otrzymanymi z surowca drzewnego smoły, mazi i węgla drzewnego. Z czasem rabunkowa gospodarka leśna wydatnie zmniejszyła zasoby puszczy doprowadzając do powstania do osadnictwa rolnego co z czasem stało się główną formą utrzymania Lasowiaków. Odmienne warunki Lasowiaków, izolacja i peryferyczność tych terenów wykształciły odrębną gwarę, kulturę wyróżniającą się strojem, budownictwem, zdobnictwem obrzędami i folklorem. Niestety, obecnie odrębności te całkowicie zanikły. Łużyczanie Prawdopodobnie są najmniej znanym narodem zamieszkującym Europę. Ich państwa nie można...