1. Dzień z życia subiekta Ignacego Rzeckiego

2. Pamiętnik starego subiekta – wspomnienie pracy w sklepie Mincla

3. Powrót Wokulskiego z wojny rosyjsko-tureckiej

4. Przedstawienie rodziny Łęckich – charakterystyka Izabeli

5. Sprzedaż rodzinnych sreber przez Izabelę

6. Wizyta Łęckiej w sklepie Wokulskiego

7. Spacer Wokulskiego po Powiślu – pomoc Wysockiemu

8. Wyrzucenie Mraczewskiego z pracy

9. Dobroczynna kwesta wielkotygodniowa – obserwacja modlących się przez Wokulskiego

10. Udzielenie pomocy Mariannie

11. Spotkanie Wokulskiego z prezesową Zasławską – dzieje miłości arystokratki do stryja bohatera

12. Pamiętnik starego subiekta:

a) wspomnienie własnego udziału w Wiośnie Ludów,

b) rozważania nad rozbudową sklepu,

c) obserwacja dziwnych zachowań Wokulskiego – pobieranie lekcji angielskiego.

13. Działalność pani Meliton

14. Spacery Wokulskiego po Łazienkach – spotkania z Łęcką

15. Zebranie w sprawie spółki handlowej

16. Zakup klaczy barona Krzeszowskiego

17. Zdobycie wygranej w wyścigu – wyzwanie barona na pojedynek

18. Wygranie pojedynku przez Wokulskiego

19. Wokulski na obiedzie u Łęckich

20. Przybycie aktora Rossiego do Warszawy

21. Licytacja kamienicy Łęckich

22. Wokulski świadkiem flirtu pomiędzy Starskim i Łęcką

23. Wyjazd bohatera do Paryża – prowadzenie interesów z Suzinem

24. Spotkanie z Geistem – plany dołączenia do grupy badawczej

25. Pamiętnik starego subiekta:

a) wspomnienia trudnej młodości Wokulskiego – praca u Hopfera,

b) dzieje małżeństwa Wokulskiego i Minclowej,

c) charakterystyka lokatorów kamienicy Łęckich,

d) zapoznanie Rzeckiego z rodziną Stawskiej.

26. Powrót do kraju pod wpływem listu prezesowej

27. Pobyt Wokulskiego w Zasławiu:

a) zapoznanie się z Dalskim i jego narzeczoną,

b) umizgi Starskiego do kobiet,

c) umizgi Wąsowskiej do Wokulskiego,

d) przejażdżka do ruin zasławskiego zamku,

e) wyznanie miłości Łęckiej przez Wokulskiego.

28. Pamiętnik starego subiekta:

a) opis aktualnej sytuacji w Europie,

b) przebieg procesu o lalkę pomiędzy Krzeszowską i Stawską,

c) sprzedaż sklepu Wokulskiego Szlangbaumowi,

d) zakup kamienicy przez Krzeszowską.

29. Flirt Izabeli ze skrzypkiem Molinarim

30. Wręczenie prezentu zaręczynowego – medalionu z blaszką od Geista

31. Pogodzenie baronowej Krzeszowskiej z mężem

32. Śmierć prezesowej Zasławskiej

33. Podróż pociągiem do Krakowa – Wokulski świadkiem flirtu narzeczonej ze Starskim

34. Nieudana próba samobójcza Wokulskiego

35. Załamanie psychiczne bohatera

36. Wycofanie się Wokulskiego ze spółki handlowej

37. Pożegnanie z Rzeckim i wyjazd do Moskwy

38. Pamiętnik starego subiekta:

a) opis antysemickich nastrojów w mieście,

b) zaręczyny Stawskiej z Mraczewskim.

39. Choroba Rzeckiego

40. Sprzeczne wieści o losach Wokulskiego

41. Śmierć Łęckiego i wstąpienie Izabeli do klasztoru

42. Śmierć Rzeckiego