Wielkie Odkrycia Geograficzne 1.Przyczyny wielkich odkryć geograficznych a) przyczyny techniczne - nowe konstrukcje statków - rozpowszechnienie kompasu - użycie siatki kartograficznej b)przyczyny polityczno – gospodarcze -zamknięcie przez Turków szlaku handlowego w europie na daleki wschód -chęć wzbogacenia się władców Hiszpanii i portugalii -zakończenie wojny z arabami 2. Główne wyprawy odkrywcze a)odkrycie ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492r. b) odkrycie drogi morskiej do Indii przez Vasco da Gama w 1498r. c) wyprawa Amerika Vespucciego1499r. d) wyprawa do dokoła świata Ferdynanda Magellana 1519-22r. 3. skutki wielkich odkryć geograficznych a) skutki pozytywne - odkrycie nowych terytoriów, wzrosła wiedza ludzi o świecie - wzrost umiejętności żeglarskich - rozwój wielkiego handlu - poznanie nowych roślin (kakao, kauczuk, tytoń|) - rozwój gospodarczy Europy - poznanie przypraw b) skutki negatywne - ludobójstwo Indian - zniszczenie cywilizacji Inków i Azteków - powrót niewolnictwa - wyludnienie części Afryki - rozwój piractwa - rozwój kolonizacji c) skutki naturalne -przesunięcie się centrum handlu Europejskiego z obszaru morza Śródziemnego na wybrzeże Atlantyku -podział świata na strefy wpływów Ekspansja zamorska i jej oddziaływania na Europę / a) Kolonialne państwo hiszpańskie - W wyniku przeprowadzonych podbojów Hiszpanie stali się panami olbrzymich obszarów, obejmujących Meksyk, Amerykę Środkową i Amerykę Południową, z wyjątkiem Brazylii, gdzie usadowili się Portugalczycy. Do kolonii napływały stałe masy osadników w charakterze żołnierzy, urzędników, kupców, przedsiębiorców przemysłowych, zjawili się również i misjonarze, mający nawracać krajowców-pogan na wiarę chrześcijańską. Hiszpanie nie zadowolili się jednorazowym złupieniem ludności podbitej, kraje te miały zdobywcom przynosić stały dochód i bogactwa. Źródłem tych bogactw były kopalnie szlachetnych kruszców i drogich kamieni oraz plantacje. Europejczycy szybko się bowiem zorientowali, że wprawdzie w Ameryce nie rosły „korzenie”, ale warunki klimatyczne pozwalały na przeszczepienie pewnych roślin z Azji i Afryki. Tak powstały plantacje trzciny cukrowej, bawełny, kawy i herbaty. b) Kolonie portugalskie – Inny charakter miały kolonie portugalskie. Portugalczycy rychło zorientowali się, że właściwy „rynek korzenny” znajduje się na półwyspie Malakka i na Molukkach. W następnych wyprawach opanowali Portugalczycy szereg punktów na tych terenach i założyli tam swoje faktorie handlowe. Główną bazą całego handlu i panowania Portugalczyków na Wschodzie buł port Goa, położony na północ od Kalikut....