Czym jest hałas? Wpływ hałasu na organizm ludzki. Przekazywanie informacji za pośrednictwem drgań mechanicznych środowiska zewnętrznego człowieka jest we współczesnym świecie jedną z ważniejszych dróg jego komunikowania się z otoczeniem. Jest też specyficznym sposobem oddziaływania tego otoczenia na zdrowie. Jeśli drgania mechaniczne leżą w zakresie słyszalności ucha ludzkiego, nazywamy je dźwiękami. Drgania niepożądane lub niechciane nazywamy zwykle hałasem. Źródłem dźwięków może być każdy obiekt wytwarzający w otaczającym środowisku zaburzenia, okresowe lub nie, które możemy opisać jako lokalne zmiany ciśnienia w tym ośrodku, lub lokalne zmiany gęstości tego ośrodka. Zaburzenia te zmieniają się w czasie i przestrzeni. Widać z tego, że dźwięki mogą rozchodzić się tylko w ośrodkach materialnych. Ucho ludzkie przystosowane jest do odbioru fal dźwiękowych o częstotliwości od 16 do 20000 Hz. Ciśnienie akustyczne tych dźwięków musi być zawarte w przedziale od 20 do 10 Pa. Dźwięki o niższych częstotliwościach nazywa się infradźwiękami, a te o wyższych ultradźwiękami. Dolna granica wrażenia słuchowego to próg czułości. I tak czułość ucha ludzkiego na poszczególne dźwięki zależy od częstotliwości tego dźwięku. Największa czułością ucho charakteryzuje się dla częstotliwości z przedziału od 800 do 4000 Hz. Czułość ucha ludzkiego jest duża gdy poziom dźwięku jest niski natomiast zmniejsza się wraz ze wzrostem poziomu dźwięku. Zjawisko to nosi nazwę adaptacji. Stanowi ona jeden z czynników obronnych organizmu ludzkiego w przypadku narażenia na długotrwały hałas. Nie każdy dźwięk jest hałasem natomiast każdy hałas jest dźwiękiem. Jakie są zatem cechy samego dźwięku? Cechy dźwięku mianowicie można podzielić na obiektywne i subiektywne. Z każdą cechą subiektywną związana jest cecha obiektywna. Obiektywną cechą dźwięku jest jego natężenie. Jest ono równe stosunkowi mocy dźwięku P przechodzącego przez powierzchnię A do tej powierzchni. Progiem słyszalności nazywa się najniższy poziom natężenia dźwięku, który wywołuje wrażenia słuchowe czyli jest słyszalny. Najmniejsza wartość natężenia dźwięku, który wywołuje wrażenie słuchowe w uchu ludzkim wynosi 10 W/m . Jest to wartość dla częstotliwości 1000 Hz. Natomiast największa wartość natężenia dźwięku wywołującego już odczucie bólowe, ale jeszcze nie uszkadzającego słuchu to około 1 W/ m . Jednostki mocy i natężenia dźwięku są bardzo niewygodne do stosowania, dlatego wprowadza się nową wielkość czyli tzw. poziom natężenia dźwięku. Opiera się on na skali logarytmicznej. Jednostką poziomu natężenia dźwięku jest jeden bel. I...