SUN TZU Sun Tzu, (544-496 p.n.e.) - Sun Tzu żył w Chinach w królestwie Wu ok. V w. p.n.e. Był wybitnym generałem, a także jednym z największych myślicieli Dalekiego Wschodu. Przede wszystkim znany jest jako autor dzieła "Sztuka wojny". Jest to obszerny zbiór zasad taktyki i strategii wojennych -- "Sztuka wojny" to chińska doktryna wojskowa. Nazywał się Sun Wu, ale w chińskiej tradycji – podobnie jak wielu innych szanowanych autorów – nazywa się go Mistrzem. Mistrz Sun, to po chińsku Sun Zi. Znany jest również pod imieniem dworskim Chang Qing. Uważa się go również za jednego z pierwszych realistów w teorii stosunków międzynarodowych, a jego książka jest współcześnie traktowana jako podręcznik prakseologii i reinterpretowana w odniesieniu do innych dziedzin, które wymagają stosowania strategii, jak m.in. zarządzanie przedsiębiorstwem. Sun Tzu postrzega wojnę jako poszukiwanie przestrzeni własnej względnej przewagi. Zwycięstwo w wojnie polega jego zdaniem nie tyle co na zniszczeniu wrogiej armii, ile na złamaniu jej woli walki . Najcenniejszymi strategiami są takie, które skupiają się na psychologicznym wymiarze wojny i podstępie. Zdaniem chińskiego generała kluczem do zwycięstwa jest informacja „Kto zna wroga i siebie, temu nic nie grozi, choćby w stu bitwach ” cytat doskonale odzwierciedla, jakie informacje okazują się przydatne, gdy chcemy pokonać wroga. Jeżeli znamy dobrze samego siebie oraz naszego przeciwnika, jego mocne i słabe strony, jeżeli potrafimy przewidzieć, co wróg będzie chciał zrobić w określonej sytuacji zwycięstwo jest po naszej stronie. Sun Tzu twierdził, iż w razie nieuchronności wojny prowadzonej przy pomocy środków militarnych należy dążyć do wykonywania uderzeń wyprzedzających . Zdecydowany przeciwnik ataku na miasta, ponieważ uważał, że takie działania pochłaniają zbyt wiele środków tym samym ograniczają możliwość prowadzenia manewrów zmierzających do zaszachowania sił głównych nieprzyjaciela. W przypadku, gdzie atakowanie miast jest nieuniknione, polecał ich okrążanie i wykorzystanie podczas ataku specjalnego sprzętu. Zdecydowanie odradzał natarć na miasta z marszu bez wcześniejszych przygotowań. Sun Tzu szacował, że podczas nieprecyzyjnie przygotowanych ataków strata w postaci 1/3 armii jest bardzo prawdopodobna, mało tego, miasto może nie zostać zdobyte, co jednoznacznie może zostać określone mianem klęski. Sun Zi oceniał, że czas, który jest potrzebny na precyzyjne przygotowanie sprzętu i infrastruktury terenu przed rozpoczęciem szturmu ufortyfikowanego miasta może wynieść co najmniej pół roku. Według Sun Zi za najwyższy...