Według opinii wyrażonej przez wychowawcę Xxxxxxxxx jest sympatyczną uczennicą. Stara się dotrzymywać terminów, których się zobowiązała. Często sama sygnalizuje trudności

w zadaniach, nad którymi chciałaby popracować.

Nieliczna ilość uwag od nauczycieli sprawiła, że jej zachowanie

w pierwszym półroczu zostało ocenione bardzo dobrze. Jednak w listopadzie doszło do pewnego incydentu, w który Xxxxxxxxx była zamieszana. Otóż nauczycielka informatyki zgłosiła, iż niedostateczna ocena uczennicy została wymazana. W ostateczności uczennica przyznała się do winy.

W drugim semestrze zachowanie Xxxxxxxxx uległo pogorszeniu. Zdarza jej się okłamywać nauczycieli, nie szanuje ich autorytetu, nie zawsze stosując się do ich poleceń.

W związku z tym pojawiają się uwagi wpisywane przez nauczycieli dotyczące niesubordynacji uczennicy. U Xxxxxxxxx zaczęły się też pojawiać problemy z koncentracją. Nie zawsze potrafi podczas lekcji skupić swoją uwagę na wykonywaniu zaleconych ćwiczeń. Sprawia wrażenie, jakby była przekonana, że poprzez swoje niestosowne zachowanie imponuje kolegom i koleżankom, a także nauczycielom. Dąży do bycia, jeśli nie w samym centrum zainteresowania, to do bycia zauważoną. Wybiera przy tym nie zawsze poprawne sposoby.

Xxxxxxxxx jest osobą bardzo pozytywnie nastawioną do nawiązania współpracy. Da się zauważyć, że potrafi zorganizować swój czas. Zadania, które powierza jej grupa bez trudu przyjmuje i w miarę jej możliwości stara się je wykonać. Systematycznie uczestniczy

w zajęciach szkolnych. Znaczna ilość nieobecności była na bieżąco usprawiedliwiana, a część z nich była spowodowana pobytem w szpitalu na obserwacji (xxx nieobecności w pierwszym półroczu). Wyniki w nauce, które osiąga Xxxxxxxxx są xxxe . Uczennica pracuje nad poprawą ocen (średnia ocen w pierwszym półroczu wyniosłaxxx).

Rodzice Xxxxxxxxx zawsze stawiają się w szkole kiedy zachodzi taka potrzeba. Utrzymują bardzo dobry kontakt z wychowawcą, często z własnej inicjatywy interesują się wynikami córki w nauce oraz jej zachowaniem. Systematycznie uczestniczą w zebraniach nauczycieli z rodzicami.