Według opinii wyrażonej przez wychowawcę Xxxxxxxxx jest sympatyczną uczennicą. Stara się dotrzymywać terminów, których się zobowiązała. Często sama sygnalizuje trudności w zadaniach, nad którymi chciałaby popracować. Nieliczna ilość uwag od nauczycieli sprawiła, że jej zachowanie w pierwszym półroczu zostało ocenione bardzo dobrze. Jednak w listopadzie doszło do pewnego incydentu, w który Xxxxxxxxx była zamieszana. Otóż nauczycielka informatyki zgłosiła, iż niedostateczna ocena uczennicy została wymazana. W ostateczności uczennica przyznała się do winy. W drugim semestrze zachowanie Xxxxxxxxx uległo pogorszeniu. Zdarza jej się okłamywać nauczycieli, nie szanuje ich autorytetu, nie zawsze stosując się do ich poleceń. W związku z tym pojawiają się uwagi wpisywane przez nauczycieli dotyczące niesubordynacji uczennicy. U Xxxxxxxxx zaczęły się też pojawiać problemy z koncentracją. Nie zawsze potrafi podczas lekcji skupić swoją uwagę na wykonywaniu zaleconych ćwiczeń. Sprawia wrażenie, jakby była przekonana, że poprzez swoje niestosowne zachowanie imponuje kolegom i koleżankom, a także nauczycielom. Dąży do bycia, jeśli nie w samym centrum zainteresowania, to do bycia zauważoną. Wybiera przy tym nie zawsze poprawne sposoby. Xxxxxxxxx jest osobą bardzo pozytywnie nastawioną do nawiązania współpracy. Da się zauważyć, że potrafi zorganizować swój...