Odrębność postępowania z kobietą w ciąży wynika ze zmian anatomicznych i fizjologicznych, które zachodzą w organizmie kobiety w tym okresie. Świadomość że mamy do czynienia z życiem matki i płodu jest dodatkowym czynnikiem stresującym. Znajomość tych różnic pozwoli ratownikowi przezwyciężyć lęk i obawy przed udzieleniem pierwszej pomocy. Zmiany w organizmie kobiety w okresie ciąży i wynikające z nich objawy UKŁAD NERWOWY • Częstsze występowanie zawrotów głowy, • Zasłabnięcia, • Zaburzenia równowagi. UKŁAD ODDECHOWY • Wzrost objętości oddechowej do 20%, • Wzrost zużycia tlenu (nawet do 100% podczas porodu), • Uczucie duszności i wzrost wentylacji minutowej o 40-50%, • Zmiana wymiaru klatki piersiowej na skutek powiększenia objętości brzucha, UKŁAD KRĄŻENIA • Wzrost objętości krwi krążącej o 40-50%, • Wzrost częstości pracy serca o 15-20 razy na minutę ponad zwykłą wartość, Wzrost objętości minutowej serca o 30-50%, Ucisk ciężarnej macicy w okresie późnej ciąży na aortę i żyłę główną dolną (w jamie brzusznej) powoduje między innymi zmniejszenie objętości wyrzutowej serca, aż do 40% (tzw. zespół żyły głównej dolnej, gdzie ucisk na wspomniane naczynia powoduje upośledzenie odpływu z naczyń obwodowych, co daje w efekcie spadek ciśnienia i prowadzi do niedotlenienia płodu). UKŁAD POKARMOWY • Wolniejsze opróżnianie żołądka z treści pokarmowej i zwiększone ryzyko zachłyśnięcia treścią pokarmową • Położenie pętli jelitowych powierzchownie w stosunku do ciężarnej macicy z tendencją do przesuwania się w kierunku nadbrzusza i wzrostu ich narażenia na uraz. UKŁAD MOCZOWY • Uniesienie pęcherza moczowego powyżej spojenia łonowego, UKŁAD KOSTNO-MIĘŚNIOWY • Rozciągnięcie więzadeł stawowych szczególnie w obrębie miednicy, • Wzrost masy ciała Ciąża dzieli się na trzy okresy (trymestry), z których każdy obejmuje 12 tygodni. W I trymestrze ciężarna macica chroniona jest przed urazami przez kości miednicy, a płód przez mięsień macicy. W miarę rozwoju na początku II trymestru ciężarna macica wyłania się spoza spojenia łonowego tak, że jej dno (górna część) osiąga wysokość pępka około 20 tygodnia. W 36 tygodniu osiąga wysokość maksymalną, tj. poziom łuków żebrowych. Gruba ściana mięśniowa macicy w III trymestrze staje się cienka i przestaje stanowić ochronę. W II i III trymestrze do stanów zagrożenia ciąży dochodzi nawet przy nieznacznych urazach. Każda kobieta w ciąży, będąca poszkodowaną na skutek urazu, musi być bezwzględnie zbadana przez specjalistę. Pozostawienie jej bez tego badania nawet jeśli poszkodowana nie zgłasza dolegliwości może stanowić zagrożenie dla życia...