Metody ustalania cen: -metody kosztowe, - metody rynkowe. metody kosztowe: podstawą ustalania cen jest dokładne rozpoznanie wysokości i struktury kosztów ponoszonych w przedsiębiorstwie na wytworzenie wyrobu gotowego. (np. przy wchodzeniu na nowy rynek. Natomiast podstawą ustalania cen metodami rynkowymi jest wnikliwa analiza rynku, czyli popytu i podaży. (przy sprzedaży produktu masowego, do wielu indywidualnych klientów). Klasyczne metody kosztowe: 1.Cena = Koszt jednostkowy + Zysk uwzględnia w pewnych przypadkach relacje rynkowe. W tym przypadku cena usługi uwzględnia, oprócz poniesionych kosztów, również zysk od kapitału niezbędnego do wytworzenia i dystrybucji. Cenę można w tym przypadku obliczyć ze wzoru: C= K/x +( r*M)/x Do zalet należy zaliczyć: -prosty i na ogół łatwy sposób ustalenia cen, -ceny są ustalane w dużej mierze na podstawie „wiarygodnych” danych kosztowych, pochodzących z rachunku kosztów pełnych, -ceny są ustalane na poziomie gwarantującym osiągnięcie zysku, -zmiana kosztów stanowi uzasadnienie zmiany ceny. Do wad trzeba zaliczyć w szczególności: -cena zależy tylko od jednej zmiennej wewnętrznej, jaką jest koszt jednostkowy wyrobu, - cena jest oderwana od rynku, co...