Żyjemy w czasach gdzie media są określane mianem „czwartej władzy”. Pełnią obecnie szczególnie ważną rolę, nie tylko, jako źródło bieżących informacji, lecz także, jako element złożonego systemu komunikacji społecznej i interpersonalnej. Środki masowego przekazu, czyli mass media są jednym z narzędzi wykorzystywanych w kreowaniu rynku, propagowaniu stylu życia, aktualnej mody, a także spełnianiu zróżnicowanych oczekiwań odbiorców. Intensywny rozwój technologii oraz wzrost dostępności do środków masowego przekazu, takich jak telewizja, czy Internet sprawił, że stały się one nieodzownym elementem życia współczesnego człowieka. Jak zauważył A. Giddens „żyjemy dziś w świecie wymiany informacji” i w świecie komunikacji medialnej. Od kilkunastu lat obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój tzw. ‘ nowych mediów’, które rozwijają się dalej a swoim zasięgiem ogarniają coraz większe obszary. Media bardzo szybko wkroczyły w naszą codzienność, towarzyszą nam na każdym kroku oraz ułatwiają możliwość komunikowania się. Wypełniona starymi, nowymi i najnowszymi mediami scena komunikacyjna dysponuje teraz technikami zapisu i przekazu, wyznaczając nowe funkcje starym mediom, powołując przy tym nowy repertuar wypowiedzi. Pojęcie „nowe media” dotyczy mediów telepatycznych, do których zaliczone są m.in.: telefonie komórkową, telewizje cyfrową, kablową i satelitarna, Internet oraz reklamę. Oczywistym jest, że swoista rewolucja techniczna zmieniła również komunikację międzyludzką.

Komunikację można zdefiniować, jako przedstawienie i przenoszenie informacji z systemu naturalnego języka do sytemu technicznego oraz między różnymi logicznymi systemami. Komunikacja oznacza nadawanie sensu słowom, choć nie można jej traktować, jako sposobu przekazywania danych. Komunikacja może odbywać się między grupami, wewnątrz których znaczenia nabierają funkcje i role społeczne. Komunikowanie może przyjąć charakter publiczny gdzie wzajemne rozpoznawalność członków o raczej anonimowej tożsamości w procesie porozumiewania się nie odgrywa większej roli. Mówimy wtedy o komunkcaji społecznej. Jeśli jednak komunikowanie odbywa się między dwiema osobami lub mała grupą osób, gdzie spotkania odbywają się „twarzą w twarz”, przez Internet lub przez telefon mówimy o komunikowaniu interpersonalnym.

Są to dwa rodzaje komunikacji, które w dużej mierze wpływają na „nowe media”, które tak naprawdę są środkami komunikacji społecznej a także środkami komunikacja interpersonalnej.

Komunikacja społeczna zakłada istnienie takiej grupy społecznej, w którym najważniejsze będzie wytwarzanie, przekazywanie i modyfikacja informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Komunikacja wewnątrz społeczeństwa rozwija się na wiele sposobów, a jej celem jest kształtowanie postaw.

W dzisiejszym świecie obserwuje się szeroko rozwiniętą komunikację społeczną. Największy wpływ na jej pojawienie się oraz rozwój miały niewątpliwie media. Istnienie nowych technologii pozwoliło ludziom na szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji, a także ich swobodne przekazywanie. Poprzez media rozumie się dzisiaj tak zwane środki masowego przekazu, czyli prasę, radio, telewizję i Internet. To właśnie one spowodowały, iż komunikacja jest obecnie bardzo prosta i właściwie w żaden sposób nieograniczona. Ludzie mogą kontaktować się ze sobą w jednym państwie, ale wiemy dobrze o tym, że możliwe jest zawieranie znajomości nawet z obywatelami innych krajów, kultur, kontynentów.

Internet pozwala nie tylko na poznawanie ludzi, ale również na uzyskiwanie informacji z całego świata. Poprzez jedno kliknięcie myszki możemy się przenieść się na inny kontynent, sprawdzić, jaka jest pogoda w Afryce i obejrzeć najnowszy koncert znanej gwiazdy. Bardzo łatwo jest również uzyskać informacje o polityce, gospodarce i handlu. Tak samo działa telewizja i radio. Przekazują one wiadomości istotne dla danej zbiorowości, ale zapewniają też rozrywkę dla mas. Wystarczy spojrzeć na rozmaite czasopisma, jakie dostępne są w naszym kraju. Niektóre z nich poruszają poważne problemy, zajmują się gospodarką, giełdą, polityką i sprawami międzynarodowymi. Jednak inne czasopisma opisują jedynie życie gwiazd i najnowsze afery z kraju. Nie zmienia jednak to faktu, że codziennie atakuje nas masa informacji czy to z prasy, radia czy telewizji.

Komunikacja interpersonalna to zjawisko polegające na wzajemnym przekazywaniu sobie informacji, przez co najmniej dwie osoby. Dotyczy zarówno wydawania prostych i rzeczowych poleceń, jak i o wiele bardziej zaawansowanych zagadnień, np. dzielenia się wiedzą, umiejętnościami czy okazywania uczuć. Komunikacja odbywa się zawsze na dwóch poziomach: intelektualnym i emocjonalnym. Pierwszy bazuje głównie na przekazie werbalnym, odwołuje się do rozumu drugiej osoby i składa z komunikatów tworzonych świadomie: opisywania faktów oraz stanu rzeczywistości, argumentów, uzasadnień. Komunikaty na poziomie emocjonalnym są natomiast przesyłane oraz odbierane podświadomie.

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym. Dlatego, wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, poszerza się także zakres form i nośników służących komunikacji interpersonalnej. Mamy, więc komunikację poprzez telefon, faks, radio czy telewizję. Aktualnie internet stanowi najprostsze i najpowszechniejsze medium komunikacyjne. W zastraszającym tempie wypiera media tradycyjne. Coraz ściślej się z nim integrujemy. Komunikacja poprzez sieć jest, więc od dłuższego czasu standardem i nikogo już nie dziwi. Internet stwarza nowe możliwości nawiązywania relacji, które ułatwiają lub dopełniają relacje bezpośrednie. Dla wielu osób głównym zadaniem Internetu jest właśnie komunikacja. W Internecie można nawiązać nowego typu relacje, nieznający się użytkownicy sieci mogą spotykać się na różnych forach, brać udział w czatach i dyskutować na interesujące ich tematy. Takie cybernetyczne kontakty mogą przerodzić się w pełnowartościowe więzy przyjaźni a niekiedy owocują spotkaniem. Należy, więc uznać, że we współczesnej komunikacji interpersonalnej niezwykle ważną rolę odgrywają takie nośniki jak: poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, grupy dyskusyjne, portale społecznościowe, tzw. pogawędki online, fora dyskusyjne, wymiana informacji poprzez komentarze w serwisach, portalach, na stronach WWW lub blogach. Nie będzie też przesadą postawienie komunikacji przez internet niemal na równi z tradycyjnym kontaktem fizycznym. Gdy jednak przyjrzymy się dokładniej cechom charakterystycznym komunikacji międzyludzkiej, możemy stwierdzić, że Internet nie może jej zastąpić i ją zubaża. Komunikacja interpersonalna „opiera się na wielu źródłach informacji, nie tylko nie tylko werbalnych: na wyrazie twarzy, tonie głosu, postawie, ruchu rąk, sposobie patrzenia itd. Są to kluczowe źródła sygnałów dotyczących emocji i rozumienia drugiej osoby. Komunikacja on-line opiera się na mniejszej liczbie źródeł tej wiedzy, często ograniczając się jedynie do pisemnych wiadomości. Brak kontekstu wizualnego wydaje się szczególnie istotnym mankamentem. Oczy grają istotna rolę w ujawnianiu naszych stanów emocjonalnych. Czasem jedno spojrzenie przekazuje więcej informacji, niż wiele słów (...)”

Telefony komórkowe natomiast, jak wskazują badacze mediów, przyczyniają się do wzrostu wolności osobistej. Wykorzystując je, nie jesteśmy niczym skrępowani, oprócz zasięgu. Chcąc załatwić jakąś sprawę nie musimy fizycznie udawać się do konkretnego miejsca, czy spotykać jakiejś osoby, wystarczy kontakt telefoniczny. Ciekawy pozytywny wpływ komórki na kontakty międzyludzkie opisuje J. Gleick i stwierdza, że dzięki niej pozostajemy „w kontakcie z kimś, z kimkolwiek, kto upewni cię, że nie jesteś sam. Być może wydaje ci się, że sprawdzasz swój portfel akcji, lecz w głębi duszy wiesz, że sprawdzasz, czy istniejesz (...). To, czego nie możemy znieść, to samotność". W takim ujęciu, telefon komórkowy byłby narzędziem, które pozwala człowiekowi lepiej przeżywać samotność. Zaletom używania telefonów komórkowych niemal paralelnie towarzyszą wady, albo, ewentualne zagrożenia dla procesu komunikacji. Naszą epokę charakteryzuje pośpiech i ruch, liczne obowiązki, wydłużony czas pracy. Telefony komórkowe, które z jednej strony pozwalają na dostosowania się do owego tempa i szybki kontakt, z drugiej, zwielokrotniają to życiowe tempo. Ponadto, zacierają granice między życiem prywatnym, a zawodowym. Prywatność

domu nie jest już chroniona przed inwazją kontaktów służbowych, kolegów z pracy czy przyjaciół. W konsekwencji źle wpływają na pogłębiony dialog, spotkania osobiste, rozwój relacji osobowych. Ewentualne spotkania z drugim człowiekiem zakłócane są permanentnie przez dzwonek telefonu i komentarze w stylu „zaraz oddzwonię". Dźwięk komórki staje się zmorą spotkań towarzyskich, miejsc publicznych.

Dynamiczny rozwój „nowych mediów”, zmienia świat, stał się przyczyną ogromnych społecznych zmian i prawie zdominował kulturę masową. Nawet mimo woli człowiek został zniewolony przez nowoczesne, masowe środki komunikacji i sposób, w jaki serwuje mu się tą drogą informacje. Wszystkie dziedziny i formy aktywności społecznej łączą się na fundamencie tworzonym przez rozwój i ekspansję technologii informacyjno-komunikacyjnych. Interaktywne cyfrowe media coraz częściej występują w roli narzędzi pośredniczących w relacjach ze światem, w tym także w kontaktach międzyludzkich

Jednakże według mnie nowe media bardziej przyczyniają się do zwiększenia liczby kontaktów w strefie komunikowania międzyludzkiego. Dzięki nim mamy stały dostęp nie tylko do informacji, które nas interesują, ale za ich pośrednictwem możemy nawiązać kontakty z ludźmi znajdującymi się czasem poza naszym zasięgiem.