Żyjemy w czasach gdzie media są określane mianem „czwartej władzy”. Pełnią obecnie szczególnie ważną rolę, nie tylko, jako źródło bieżących informacji, lecz także, jako element złożonego systemu komunikacji społecznej i interpersonalnej. Środki masowego przekazu, czyli mass media są jednym z narzędzi wykorzystywanych w kreowaniu rynku, propagowaniu stylu życia, aktualnej mody, a także spełnianiu zróżnicowanych oczekiwań odbiorców. Intensywny rozwój technologii oraz wzrost dostępności do środków masowego przekazu, takich jak telewizja, czy Internet sprawił, że stały się one nieodzownym elementem życia współczesnego człowieka. Jak zauważył A. Giddens „żyjemy dziś w świecie wymiany informacji” i w świecie komunikacji medialnej. Od kilkunastu lat obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój tzw. ‘ nowych mediów’, które rozwijają się dalej a swoim zasięgiem ogarniają coraz większe obszary. Media bardzo szybko wkroczyły w naszą codzienność, towarzyszą nam na każdym kroku oraz ułatwiają możliwość komunikowania się. Wypełniona starymi, nowymi i najnowszymi mediami scena komunikacyjna dysponuje teraz technikami zapisu i przekazu, wyznaczając nowe funkcje starym mediom, powołując przy tym nowy repertuar wypowiedzi. Pojęcie „nowe media” dotyczy mediów telepatycznych, do których zaliczone są m.in.: telefonie komórkową, telewizje cyfrową, kablową i satelitarna, Internet oraz reklamę. Oczywistym jest, że swoista rewolucja techniczna zmieniła również komunikację międzyludzką. Komunikację można zdefiniować, jako przedstawienie i przenoszenie informacji z systemu naturalnego języka do sytemu technicznego oraz między różnymi logicznymi systemami. Komunikacja oznacza nadawanie sensu słowom, choć nie można jej traktować, jako sposobu przekazywania danych. Komunikacja może odbywać się między grupami, wewnątrz których znaczenia nabierają funkcje i role społeczne. Komunikowanie może przyjąć charakter publiczny gdzie wzajemne rozpoznawalność członków o raczej anonimowej tożsamości w procesie porozumiewania się nie odgrywa większej roli. Mówimy wtedy o komunkcaji społecznej. Jeśli jednak komunikowanie odbywa się między dwiema osobami lub mała grupą osób, gdzie spotkania odbywają się „twarzą w twarz”, przez Internet lub przez telefon mówimy o komunikowaniu interpersonalnym. Są to dwa rodzaje komunikacji, które w dużej mierze wpływają na „nowe media”, które tak naprawdę są środkami komunikacji społecznej a także środkami komunikacja interpersonalnej. Komunikacja społeczna zakłada istnienie takiej grupy społecznej, w którym najważniejsze będzie wytwarzanie, przekazywanie i modyfikacja...