Podaż - to ilość towaru, którą dostawcy są skłonni dostarczyć na rynek w określonym czasie i po określonej cenie. Popyt - to ilość towaru, którą nabywcy są skłonni kupić w kreślonym czasie za ustaloną cenę. Czynniki warunkujące popyt :--cena --dobra komplementarne(takie, które się uzupełniają) --dobra substytucyjne(dobra, które jedne możemy jednymi zamienić) --dochody ludności --zmiany w gustach i preferentach klientów --liczba nabywców --oczekiwania klientów,...