Podaż - to ilość towaru, którą dostawcy są skłonni dostarczyć na rynek w określonym czasie i po określonej cenie.

Popyt - to ilość towaru, którą nabywcy są skłonni kupić w kreślonym czasie za ustaloną cenę.

Czynniki warunkujące popyt :-->cena

-->dobra komplementarne(takie, które się uzupełniają)

-->dobra substytucyjne(dobra, które jedne możemy jednymi zamienić)

-->dochody ludności

-->zmiany w gustach i preferentach klientów

-->liczba nabywców

-->oczekiwania klientów, nabywców dotyczących zmiany cen w przyszłości

-->pora roku, dnia (decyzje władz)

Czynniki podaży :-->czas

-->postęp techniczny

-->liczba producentów

-->podatki i dotacje

-->oczekiwania producentów dotyczące zmiany cen w przyszłości

-->cena czynników produkcji