1. Lalka. Sen jako sposób wartościowania postaci.

2. Portret młodej arystokratki. Scharakteryzuj Izabelę Łęcką, wykorzystując wskazane fragmenty i znajomość całej powieści.

3. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj na wybranych przykładach.

4. Na podstawie analizy fragmentów Lalki oraz znajomości całej powieści Bolesława Prusa scharakteryzuj i oceń Izabelę Łęcką.

5. Scharakteryzuj dowolnie wybraną postać w powieści Lalka. 6. Jaką rolę w powieści Prusa pt. Lalka odgrywa "Pamietnik starego subiekta"? 7. Charakterytsyka Wokulskiego na podstawie podanych fragmentów. 8. Kto w sporze o idealistów ma rację, Ochocki czy Szuman? Wykorzystaj znajomość ostatniego rozdziału Lalki. 9. Obrazy Warszawy w Lalce Bolesława Prusa. 10. Lalka jako powieść realistyczna. 11. Obraz społęczeństwa polskiego w Lalce Bolesława Prusa. 12. Lalka - trzy pokolenia idealistów. 13. Wokulski jako człowiek przełomu epok. 14. Dzieje Wokulskiego, 15. Miłość Wokulskiego. 16. Charakterystyka Izabeli Łęckiej. 17. Rozmyślania Rzeckiego na temat egzystencji. 18. "Romantycy muszą wyginąć, to darmo; dzisiejszy świat nie dla nich..." Ocena postaw bohaterów Lalki.

19. Lalka wyrazem rozczarowania społeczeństwem polskim. 20. Klęska romantycznych ideałów w Lalce. 21. Miłość i małżeństwo dla bohaterów Lalki. 22. Motyw przyjaźni Wokulskiego i Rzeckiego na podstawie podanych fragmentów Lalki. 23. Proces o lalkę - relacja z przebiegu wydarzeń w oparciu o Lalkę Prusa. 24. Poglądy Wokulskiego na temat Paryża na podstawie podanych fragmentów Lalki.