1. Lalka. Sen jako sposób wartościowania postaci. 2. Portret młodej arystokratki. Scharakteryzuj Izabelę Łęcką, wykorzystując wskazane fragmenty i znajomość całej powieści. 3. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj na wybranych przykładach. 4. Na podstawie analizy fragmentów Lalki oraz znajomości całej powieści Bolesława Prusa scharakteryzuj i oceń Izabelę Łęcką. 5. Scharakteryzuj dowolnie wybraną postać w powieści Lalka. 6. Jaką rolę w powieści Prusa pt. Lalka odgrywa "Pamietnik starego subiekta"? 7. Charakterytsyka Wokulskiego na podstawie podanych fragmentów. 8. Kto w sporze o idealistów ma rację, Ochocki czy Szuman? Wykorzystaj znajomość ostatniego rozdziału Lalki. 9. Obrazy Warszawy w Lalce Bolesława Prusa. 10. Lalka jako powieść realistyczna. 11. Obraz społęczeństwa polskiego w Lalce Bolesława Prusa. 12. Lalka - trzy pokolenia idealistów. 13. Wokulski jako człowiek przełomu epok. 14. Dzieje Wokulskiego, 15. Miłość Wokulskiego. 16. Charakterystyka Izabeli...