Problemy głodu i niedożywienia na świecie

Głód i niedożywienie to problem całego świata. Aby bliżej przyjrzeć się temu problemowi należy dokładniej zdefiniować co rozumiemy pod pojęciem ‘’głód’’ a ‘’niedożywienie’’.

Termin niedożywienie oznacza zaburzenie budowy lub funkcji organizmu spowodowane niedostarczeniem wraz z pożywieniem potrzebnych ilości energii i składników odżywczych. Człowiek, aby żyć potrzebuje energii a organizm ludzki wytwarza ją z cukrów, tłuszczów, a także z białek , przyswajanych z różnych pokarmów. Do właściwego odżywiania ponadto niezbędne są woda, sole mineralne i witaminy. Wszystkie składniki należy spożywać w odpowiednich proporcjach, zależnie od m.in. wieku lub rodzaju wykonywanej pracy. Aby organizm dorosłego człowieka funkcjonował prawidłowo potrzebuje około 2300-2700 kcal energii na dobę.

Głód to zarówno konsekwencja jak i przyczyna biedy. Głód może poczynić w organizmie nieodwracalne zniszczenia i zahamować dalszy rozwój dziecka. Podstawową różnicą w tych dwóch definicjach jest fakt, iż niedożywienie to okresowy(czasowy) brak pokarmu, natomiast głód jest to długotrwały brak dostatecznej ilości pożywienia, spowodowany wieloma znacznymi czynnikami.

Ze statystyk wynika , że 25% ludności świata stale jest niedożywiona, a 10% cierpi na głód.

Z powodu głodu każdego roku umiera 10-15 mln ludzi. W krajach rozwijających się prawie co trzecie dziecko jest niedożywione. Oblicza się , że każdego roku niedożywienie jest przyczyną śmierci 5 milionów 600 tysięcy dzieci, 27% (146 milionów) dzieci poniżej 5 roku życia w krajach rozwijających się jest niedożywionych, 10% (58 milionów) dzieci poniżej 5 roku życia w krajach rozwijających cierpi głód. Przyczynami głodu na świecie są przede wszystkim : • klęski żywiołowe (susze, powodzie) • trwające konflikty zbrojne • niestabilność polityczna (co odstrasza zagranicznych inwestorów) • wysoki przyrost naturalny, przeludnienie miast • złe warunki klimatyczne

• zacofanie cywilizacyjne oraz • wysoki poziom korupcji.

Największy odsetek ludzi cierpiących na niedożywienie żyje w Azji i Afryce.

Połowa ludności świata żyje za mniej niż dwa dolary dziennie. Jedna Europejka wydaje miesięcznie na same kosmetyki tyle co afrykańska kobieta na utrzymanie całej swojej rodziny przez rok. Obecnie duża część czarnego lądu jest wykorzystywana do produkcji luksusowych używek, takich jak kawa, herbata czy tytoń, które sprzedawane są krajom bogatym. Afrykańczycy są pozbawiani swych poletek, na których hodowali żywność na swoje codzienne potrzeby, aby mogły powstać wielkoobszarowe gospodarstwa, produkujące na eksport do Europy i Ameryki. Przyczyna jest prosta - w Trzecim Świecie opłaca się produkować (tania siła robocza, duże obszary itd.), lecz nie opłaca się sprzedawać na miejscu. Lepiej żywność sprzedać drożej na Zachodzie, aniżeli wykarmić nią głodnych.

W krajach, których mieszkańcy umierają z głodu, uprawia się zboża, które są następnie eksportowane i przerabiane na paszę dla zwierząt hodowlanych krajów zachodnich. Etiopia w 1984 uprawiała zboża z przeznaczeniem dla europejskich zwierząt hodowlanych, podczas gdy jej ludność umierała z głodu. W tym samym czasie kraj ten kupował broń od Związku Radzieckiego, a 22% budżetu Etiopii przeznaczano na utrzymanie wojska.

Biorąc pod uwagę wyżywienie ludności na całym świecie, wyróżnia się trzy zasadnicze obszary:

1. Obszary wyżywienia obfitego , do którego należą wszystkie kraje wysoko i średnio rozwinięte , w tym Polska;

2. Obszary wyżywienia skromnego ( jednak wystarczającego) , do których należą między innymi Brazylia, Chiny, Indonezja, Kolumbia oraz Tajlandia;

3. Obszary wyżywienia niedostatecznego ( poniżej 2300 kcal i mniej niż 50g białka), do których należą przede wszystkim Afganistan, Angola, Bangladesz, Boliwia, Burkina, Faso, Czad, Etiopia, Filipiny , Indie, Kenia, Niger, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka.

Głód na świecie jest jednym z tych problemów, które wydają się po prostu nie do przeskoczenia. Pojedyncza osoba będzie czuła się zbyt mała i niewystarczająco silna by podjąć w tym kierunku jakiekolwiek działanie, a rządy i wszyscy ludzie polityki światowej są zbyt zajęci małymi sprawami swoich własnych państw, by poświęcić problemowi głodu należytą uwagę.

Pogląd na sprawę głodu jest taki, że wina leży gdzieś w produkowaniu żywności. Albo na świecie jest za mało jedzenia, albo ludzie z krajów Trzeciego Świata po prostu nie potrafią odpowiednio zadbać o swoje własne wyżywienie. A jaka jest prawda? Faktem jest to,że na świecie produkuje się taką ilość jedzenia, że nie tylko starczyłoby go dla wszystkich ludzi na ziemi, ale jeszcze byłoby za dużo. Ziemi uprawnej, na której można hodować chociażby zboża, także jest wystarczająco. W takim razie gdzie tkwi problem? Co powoduje, że tak wiele ludzi na świecie umiera z powodu głodu, a jeszcze więcej jest niedożywiona? Odpowiedź jest prosta: pieniądze,zyski i chciwość.

W krajach bogatych, szczególnie Europie i Ameryce, produkuje się znacznie więcej żywności niż jest to konieczne. Półki i lodówki sklepowe uginają się pod obfitością produktów żywieniowych, które w większości nie zostają spożyte. Część z nich jest celowo niszczona, tylko po to, by utrzymać wysoką cenę. Wiele jedzenia jest marnotrawione także przez jednostki -osoby, które wyrzucają jedzenie do śmieci, bawią się nim.

Zadziwiający jest fakt , że w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej ludzie wydają 4 razy więcej pieniędzy na środki odchudzające niż na wsparcie organizacji walczących z głodem.

Mimo wszystko największe niedobory żywności obserwuje się u mieszkańców Afryki i częściowo Azji. Wynika to nie tylko z niekorzystnych warunków klimatyczno-glebowych , ale także z ogromnego zacofania technicznego rolnictwa, ograniczeń kulturowych a co za tym wszystkim idzie szybkiego przyrostu liczby ludności – czyli eksplozji demograficznej. Zwiększanie produkcji żywności jest tam dużo wolniejsze niż przyrost ludności.

Kolejnym zagadnieniem w tej kwestii które jako pierwsze przychodzi na myśl jest oczywiście zwalczanie głodu. Wiele krajów które borykają się z tym narastającym problemem , próbuje sobie radzić , sprzedając bogatym państwom surowce mineralne, drewno z lasów tropikalnych, rośliny przemysłowe, używki rosnące w ich warunkach klimatycznych. W krajach takich jak Algieria, Arabia Saudyjska które zaczęły czerpać większe zyski ze sprzedaży ropy naftowej – nastąpiła znaczna poprawa wyżywienia ludności, jednak nie jest to poprawa trwała. Aby zapewnić tę trwałość potrzebne jest niezmiernie unowocześnienie rolnictwa.

Od 20 lat zwalczaniem głodu, cierpienia, udzielaniem wsparcia i pomocy krajom dotkniętym kataklizmami, wojnami i narastającym głodem zajmuje się PAH – POLSKA AKCJA HUMANITARNA. Tworzą warunki do rozwoju samodzielnej produkcji żywności w krajach najbiedniejszych oraz zmniejszają liczne niedożywione i głodne dzieci w Polsce i na świecie. Oferują różne formy wsparcia: od dystrybucji nasion i narzędzi, przekazywania zwierząt gospodarskich, po prowadzenie szkoleń z zakresu zakładania ogródków warzywnych i hodowli. W ramach programu Pajacyk finansują posiłki dla dzieci w szkołach i świetlicach w Polsce, a na świecie realizują program opieki specjalistycznej i dożywiania dla dzieci poniżej 5 roku życia, matek karmiących oraz kobiet w ciąży (m.in. w klinice dożywiania w Mogadiszu w Somalii). Dostarczają także żywność ofiarom konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych. Regularna pomoc finansowa ze strony darczyńców pozwala im działać szybko, gdy wydarzy się katastrofa oraz planować dłuższe, bardziej kompleksowe rozwiązania dla zaistniałych kryzysów. Członkiem Klubu PAH SOS może zastać każdy, kto zdecyduje się miesięcznie wpłacać już 10 zł. Działanie PAH według mnie, jest czymś naprawdę zadziwiającym i jestem pełna podziwu ludziom którzy angażują się całym sercem w taką pomoc. Na stronie tej organizacji możemy znaleźć wszystkie informacje dotyczące ich programu działania.

Jaki może być również inny sposób działania w tej sprawie? Poza dołączeniem do najróżniejszych charytatywnych organizacji, można wspomóc konkretne dzieci w Afryce poprzezadopcję (http://www.maitri.pl),można takżesamemu bardziej racjonalnie obchodzić się z jedzeniem i nie marnować go. Do tego w Internecie krąży mnóstwo gier, takich jak np. freerice (http://www.freerice.com).Nic nas nie kosztuje zagranie, czy kliknięcie, a w ten sposób pomagamy ludziom, którzy nie mają cienia nadziei na poprawę sytuacji.

ŹRÓDŁA:

• http://www.pah.org.pl/

• http://www.wos.org.pl/swiat/problem-glodu-na-swiecie-i-jego-przyczyny.html

• http://klub.arwen.pl/node/105