Johann Goethe jako jeden z twórców romantycznych w swoich utworach ukazuje postacie nieprzeciętne, o bogatej i złożonej psychice ,odróżniającej się od otoczenia i toczące z tym otoczeniem walkę o prawo do osobistego szczęścia ,samodzielnego działania.

Występuje w obronie wolności człowieka, domagając się dla każdego całkowitej swobody i niezależności.

Głosił wyższość uczuć nad rozumem. Szerokie ujmowanie duchowych przeżyć człowieka przez Goethego wynikało z jego przeświadczenia , że świat ducha jest bogatszy i ważniejszy od świata materialnego.

W „Cierpieniach młodego Wertera” autor przedstawił tragedie młodego i szlachetnego człowieka z rodziny mieszczańskiej, którego do samobójstwa doprowadzają nieszczęśliwa miłość ,feudalne przesądy stanowe, a także ogromna chorobliwa wprost uczuciowość, brak silnej woli i energii oraz pesymizm i zniechęcenie do życia

Utwór Goethego p.t „Cierpienia młodego Wertera” można zdefiniować jako portret człowieka czującego.

Powieść ta pisana w formie listów obrazuje życie głównego bohatera.

Wertera poznajemy z korespondencji, które były pisane do Wilhelma- swego przyjaciela. Przedstawia w nich swe myśli, przeżycia, wrażenia, , spostrzeżenia do życia, ludzi i otaczających go spraw. Listy Wertera tworzą historię człowieka, którego bezgraniczna miłość skłoniła go do samobójstwa. Mężczyzna jest, w pełni duszy artystą ,który ocenia rzeczywistość wyłącznie przez pryzmat emocji. Zdobywanie miłości jest dla niego sensem istnienia, uważa ,że jest najważniejszą wartością w całym życiu.

Uwagę moją zwrócił list z 13 lipca, który obrazuje różne nastroje bohatera. Werter czując, że Lotta go kocha jest szczęśliwy. Świadomość tego uczucia, które odwzajemnia wzmacnia jego poczucie wartości ,oraz przynależności. Miłość ta dodaje mu pewności siebie i wiary w swe umiejętności .Pisze do swego przyjaciela o tym co czuje do Lotty. Mówi mu, że jego uczucia są zmienne i skomplikowane ,że ma nadzieje ,iż Wilhelm go zrozumie. Natomiast w drugiej części listu Werter opisuje swoje uczucia jako nieszczęśliwe. Powodem tych skrajnych emocji jest myśl, serce ukochanej jest już zajęte i świadomość ,że nie może spędzić życia z Lottą napełnia go smutkiem. Kiedy ukochana opowiada z czułością o swoim narzeczonym ,Werter traci sens życia . Jego radość umiera wraz z każdym wspomnieniem o Albercie. Werter choć wie, że Lotta jest przeznaczona komuś innemu , zakochuje się coraz bardziej, przeżywa skrajne emocje, w jednej chwili odczuwa szczęście a w drugiej smutek i żal. Jest to portret człowieka czującego. List z 13 lipca obrazuje tragizm jego uczuć, myśli i całej postaci.

Kolejny list ,z 21 sierpnia ,opisuje samotność i cierpienia Wertera ,który w liście do Wilhelma pisze o swoich snach, o marzeniach związanych z ukochaną . Bohater opowiada przyjacielowi o tym jak wyciąga do ukochanej ręce, trzyma i całuje jej dłoń, budzi się i szuka ukochanej przy sobie. Werter cierpi, jest smutny, rozżalony a łzy napływają same do oczu. Uświadamia sobie wtedy swoje beznadziejne położnie, już wie że nie będzie szczęśliwy, dopóki Lotta jest przeznaczona innemu, stracił wszelką nadzieje na życie z Lottą. Werter przeczuwa swoją nieszczęśliwą przyszłość w samotności, obserwując z boku losy ukochanej.

Na podstawie tego listu widać , jak diametralnie zmienia się postawa Wertera. Wcześniej był pełen nadziei i radości. Teraz, już nie wystarczają mu rozmowy i spacery z Lottą, chce obejmować dziewczynę, trzymać i całować ją. Potrzebuje jej, nie wystarczają mu tylko marzenia ze snów. List z 21 sierpnia, ukazuje Wertera z jego sprzecznymi uczuciami, bohater zamiennie przeżywa szczęście i cierpienie. Pisze o swojej straconej pozycji, a także o tym jak oszukuje samego siebie. Kobieta jest dla niego jak narkotyk, uosabia ją z boginią, aniołem. Słowo miłość jest dla niego równoważne z imieniem Lotty. Zwierza się również przyjacielowi, że potrafi godzinami czule wpatrywać się w jej oblicze, śledzić każdy ruch ukochanej i nagle wpaść w rozpacz. Może się wydawać że bohater lubuje się w cierpieniu, narzekaniu, drażni jego nadwrażliwość i słabość.

W „Cierpieniach młodego Wertera” autor przedstawił tragedie młodego i szlachetnego człowieka z rodziny mieszczańskiej, którego do samobójstwa doprowadzają nieszczęśliwa miłość ,feudalne przesądy stanowe, a także ogromna chorobliwa wprost uczuciowość, brak silnej woli i energii oraz pesymizm i zniechęcenie do życia. J.W. Goethe, w tej powieści ,stworzył wzruszający portret człowieka czująceg

Bohater romantyczny jest niepohamowany w swym uczuciu, miłość jest sensem jego życia, , buntuje się przeciw wszelkim normom, egoizm i samotność nie są mu obce, i taki jest właśnie Werter.