Johann Goethe jako jeden z twórców romantycznych w swoich utworach ukazuje postacie nieprzeciętne, o bogatej i złożonej psychice ,odróżniającej się od otoczenia i toczące z tym otoczeniem walkę o prawo do osobistego szczęścia ,samodzielnego działania. Występuje w obronie wolności człowieka, domagając się dla każdego całkowitej swobody i niezależności. Głosił wyższość uczuć nad rozumem. Szerokie ujmowanie duchowych przeżyć człowieka przez Goethego wynikało z jego przeświadczenia , że świat ducha jest bogatszy i ważniejszy od świata materialnego. W „Cierpieniach młodego Wertera” autor przedstawił tragedie młodego i szlachetnego człowieka z rodziny mieszczańskiej, którego do samobójstwa doprowadzają nieszczęśliwa miłość ,feudalne przesądy stanowe, a także ogromna chorobliwa wprost uczuciowość, brak silnej woli i energii oraz pesymizm i zniechęcenie do życia Utwór Goethego p.t „Cierpienia młodego Wertera” można zdefiniować jako portret człowieka czującego. Powieść ta pisana w formie listów obrazuje życie głównego bohatera. Wertera poznajemy z korespondencji, które były pisane do Wilhelma- swego przyjaciela. Przedstawia w nich swe myśli, przeżycia, wrażenia, , spostrzeżenia do życia, ludzi i otaczających go spraw. Listy Wertera tworzą historię człowieka, którego bezgraniczna miłość skłoniła go do samobójstwa. Mężczyzna jest, w pełni duszy artystą ,który ocenia rzeczywistość wyłącznie przez pryzmat emocji. Zdobywanie miłości jest dla niego sensem istnienia, uważa ,że jest najważniejszą wartością w całym życiu. Uwagę moją zwrócił list z 13 lipca, który obrazuje różne nastroje bohatera. Werter czując, że Lotta go kocha jest szczęśliwy. Świadomość tego uczucia, które odwzajemnia wzmacnia jego poczucie wartości ,oraz przynależności. Miłość ta dodaje mu pewności siebie i wiary w swe umiejętności .Pisze do swego przyjaciela o tym co czuje do Lotty. Mówi mu, że jego uczucia są zmienne i skomplikowane ,że ma nadzieje ,iż Wilhelm go zrozumie. Natomiast w drugiej części listu Werter opisuje swoje uczucia jako nieszczęśliwe. Powodem tych skrajnych emocji jest myśl, serce ukochanej jest już zajęte i świadomość ,że nie może spędzić życia z Lottą napełnia go smutkiem. Kiedy ukochana opowiada z czułością o swoim narzeczonym ,Werter traci sens życia . Jego radość umiera wraz z każdym wspomnieniem o Albercie. Werter choć wie, że Lotta jest przeznaczona komuś innemu , zakochuje się coraz bardziej, przeżywa skrajne emocje, w jednej chwili odczuwa szczęście a w drugiej smutek i żal. Jest to portret człowieka czującego. List z 13 lipca obrazuje tragizm jego uczuć, myśli i całej...