1. Odwołując się do zamieszczonego poniżej fragmentu oraz do całości ''Wielkiej Improwizacji'' przedstaw Konrada jako bohatera romantycznego.

2. Odwołując się do Widzenia ks. Piotra z III cz. ''Dziadów'' A. Mickiewicza i fragmentu Monologu z ''Kordiana'' J. Słowackiego oraz całości utworów porównaj zawarte w nich koncepcje historiozaficzne.

3. Na podstawie opowiadania Adolfa o Cichowskim i całości III cz. ''Dziadów'' omów przedstawioną przez Mickiewicza martyrologię narodu polskiego.

4. Sens cierpienia narodu polskiego. Zaprezentuj koncepcję Adama Mickiewicza na podstawie podanego fragmentu i całości III części ''Dziadów''.