1. Odwołując się do zamieszczonego poniżej fragmentu oraz do całości ''Wielkiej Improwizacji'' przedstaw Konrada jako bohatera romantycznego. 2. Odwołując się do Widzenia ks. Piotra z III cz. ''Dziadów'' A. Mickiewicza i fragmentu Monologu z ''Kordiana'' J. Słowackiego oraz całości utworów porównaj zawarte w nich koncepcje historiozaficzne. 3. Na podstawie opowiadania Adolfa o Cichowskim i całości III...