Władza... Wiele potrafmy dokonać, by ją zdobyć, a jednocześnie nieraz zdaje się ciężarem ponad ludzkie siły. Jest trudnym do udźwignięcia obowiązkiem, ale i oszałamiającym narkotykiem. Magia władzy potrafi owładnąć najsilniejszym człowiekiem i zniszczyć go. Władza daje moc, siłę, bogactwo. Dla słabego człowieka, tchórza, karierowicza zawsze będzie śmiertelną pułapką, silny i odważny czasem udźwignie jej ciężar z godnością. Władza daje potęgę, ale i uczy pokory. Wymaga odpowiedzialności i mocnego charakteru bardziej niż silnej pięści. Zatem trudno jest być władcą. Literatura podejmuje temat władzy od najdawniejszych czasów. Odnajdziemy portrety władców w mitach i Biblii, antycznej tragedii, średniowiecznych , dramatach Szekspira i romantyków, literaturze współczesnej... Któż nie zna chciwego króla Midasa, który zapragnął, by wszystko, czego dotknie, zamieniało się w złoto; sprawiedliwego króla Salomona, który potrafił rozstrzygnąć każdy spór; okrutnego Kreona, karzącego zdrajcę ojczyzny nawet po jego śmierci; odważnego i mądrego Karola Wielkiego; ambitnego Makbeta i podłego Klaudiusza; despotycznego cara Mikołaja oraz wielu innych możnych władców opisanych w wielu wybitnych dziełach literatury. Pisano o władcach w dramatach, powieściach, wierszach. Pisano w traktatach politycznych. O królach, cesarzach, książętach, carach, przywódcach partii. O ludziach sprawiedliwych i despotach. Władcach słabych i potężnych. Rozważnych i mądrych albo nieodpowiedzialnych i głupich. Pisano o tym, jacy byli, i jacy powinni być - ku nauce i ku przestrodze. W swojej pracy chciałbym scharakteryzować bohaterów dramatu Williama Szekspira pt. „Makbet”, konkretnie samego Makbeta oraz jego żonę Lady Makbet. Jak mówi nam sam tytuł utworu, Makbet jest w dramacie Williama Szekspira najważniejszą osobą. Czy to znaczy, że jest on pozytywną postacią? Czy słowo "główny bohater" również w tym przypadku oznacza człowieka godnego naśladowania? Kto czytał dzieło Szekspira zatytułowane "Makbet", doskonale wie, że odpowiedź na to pytanie zdecydowanie brzmi "nie". A więc kim jest Makbet? To człowiek, który tworzy własną historie. Makbet, jako główny bohater tego tragizmu jest osobą bardzo zmienną. Na początku jest sławnym i szlachetnym rycerzem, który był szanowany przez swojego króla, dla którego był krewnym. Miał żonę, którą bardzo kochał. Była silna psychicznie i również szanowana przez króla. Makbet bardzo wierzył i ufał jej. Zawsze dostosowywał się do jej rad, był zaślepiony miłością do niej i zawsze jej ulegał. Kiedy jego żona dowiedziała się o przepowiedniach czarownic, gdzie jedna...