1. Jak nazywał się opiekun Oleńki? - Tomasz Billewicz

2. Jak brzmiało zmienione nazwisko Kmicica? - Babinicz

3. Kto pomógł Oleńce uciec od Bogusława Radziwiłła? - Braun

4. Kim była pani Kowalska? - Tak nazwał swój miecz Roch Kowalski

5. Czyją wnuczką była Oleńka? - Herakliusza Billewicza

6. Jak nazywał się król Szwecji? - Karol X Gustaw

7. Na co zmarł Janusz Radziwiłł? - Na astmę

8. Imię brata Janusza Radziwiłła? - Bogusław

9. Jak nazywał się przeor Jasnej Góry? - Augustyn Kordecki

10. Z kim zaręczył się Michał Wołodyjowski? - Z Anusią Borzobohatą-Krasieńską

11. Jak nazywała się ciotka i opiekunka Oleńki? - Franciszka Kulwiecówna

12. Podaj imiona synów Kiemlicza. - Kosma i Damian

13. W widłach jakich dwóch rzek zamknięte zostały wojska szwedzkie? - Wisły i Sanu

14. Dzięki czyjej pomocy udało się połączyć oddziały Czarnieckiego z wojskami Lubomirskiego? - Dzięki pomocy Zagłoby

15. Pod jakim drzewem zasnął Onufry Zagłoba, bawiąc się z synami Skrzetuskich? - Pod lipą

16. Co wysadził Babinicz w powietrze za murami klasztoru? - Szwedzką kolubrynę

17. Imiona Pana Wołodyjowskiego. - Jerzy Michał

18. Komu Oleńka dała na mszę za "grzesznego Andrzeja"? - Kmicicowi

19. Jakiego herbu był Zagłoba? - Herbu Wczele

20. Z kim pojedynkował się Kmicic na szable? - Z panem Wołodyjowskim

21. W jakich latach rozgrywa się akcja Potopu? - 1655-1657r.

22. Jak nazywano Michała Wołodyjowskiego? - "Mały rycerz"

23. Kto opiekuje się rannym w twarz Kmicicem (po ucieczce Bogusława Radziwiłła z jego rąk)? - Wachmistrz Soroka

24. Jakie słynne słowa wypowiada Kmicic podczas walki z Wołodyjowskim? - "Kończ... waść!... wstydu oszczędź!..."

25. Za co Radziwiłł składał toast w Kiejdanach? - Za Karola Gustawa - króla Szwecji

26. Komu Herakliusz Billewicz zapisał w testamencie wszystko prócz Lubicza? - Oleńce

27. W jakim mieście Kmicica przywitano chlebem i solą? - W Lubiczu

28. Jakie dwie pary zaręczają się na końcu utworu? - Oleńka i Kmicic oraz Anusia i Wołodyjowski

29. Jaki naród pomógł Polsce w walce ze Szwedami? - Tatarzy

30. Gdzie, w czasie podróży na Śląsk, zatrzymał się Andrzej Kmicic? - W karczmie "Pokrzyk"

31. Co Karol Gustaw oferował za oddanie Zamościa? - Województwo lubelskie

32. Kto przed ucztą w Kiejdanach otrzymał tytuł najsławniejszego żołnierza? - Zagłoba

33. W jakim wypadku Oleńka nie musiałaby poślubiać Kmicica? - Gdyby Kmicic zhańbił się "szpetnymi" uczynkami lub gdyby Oleńka chciała poświęcić życie Bogu i wstąpić do klasztoru.

34. Kto pierwszy nazwał Janusza Radziwiła "zdrajcą" na uczcie w Kiejdanach?- Jan Onufry Zagłoba

35. Gdzie książę Bogusław Radziwiłł uwięził Oleńkę? - W Taurogach

36. Skąd Kmicic dowiedział się o planowanym napadzie na klasztor na Jasnej Górze? - Podsłuchał rozmowę Wrzeszczowicza (czeskiego kapitana w służbie u Szwedów) z baronem Lisolą w karczmie w Kruszynie.

37. Jak nazywała się miejscowość, którą spalił Kmicic?- Wołmontowicze

38. Kogo ocalił Kmicic w Tatrach? - Jana Kazimierza

39. Kim była kochanka Wołodyjowskiego? - Anusia Borzobohata-Krasieńska

40. W jakich okolicznościach padają słowa "Jędruś, ran twoich niegodnam całować"? - Padają podczas odczytania listu króla Jana Kazimierza przez księdza w kościele w Upicie o zasługach Kmicica, w celu rehabilitacji jego imienia (są wymieniane zasługi podczas obrony klasztoru na Jasnej Górze, wysadzeniu ogromnego działa szwedzkiego i uratowania króla Jana Kazimierza w Tatrach).

41. W jaki sposób książę Bogusław ucieka z rąk porywaczy? - Kiedy zatrzymują się na postój, książę zabija jednego z pilnujących go i przestrzela Kmicicowi policzek, dzięki czemu ucieka.

42. Do kogo Kmicic napisał list, podpisując się jako Babinicz? - Do Wołodyjowskiego

43. Kto odnalazł Oleńkę porwaną przez Kmicica? - Pan Wołodyjowski

44.Wymień przynajmniej 3 fakty historyczne w "Potopie":

- Widmo wojny ze Szwecją ciążące nad Polską w 1655 r.

- Powstanie Chmielnickiego (1655r.)

- Wojny o Ukrainę z Rosją (1655r.)

- Walki na Litwie i Żmudzi

- Pochód Karola Gustawa z armię z Prus na południe polski

- Zajęcie Warszawy

45. Kto należał do kampanii Kmicica? Wymień co najmniej dwóch. - Jaromin Kokosiński, pan Ranicki, Rekuć-Leliwa, pan Uhlik, Zend

46. Kto oprócz Kmicica zalecał się do Oleńki? - Pan Wołodyjowski, Bogusław Radziwiłł

47. Kiedy kończy się oblężenie Jasnej Góry? - W Boże Narodzenie 1655

48. Kto został zaatakowany przez małpy w Warszawie? - Zagłoba

49. Gdzie Kmicic udał się, gdy porwał Oleńkę? - Do Lubicza

50. Gdzie mieszkał Zagłoba? - W dworku Jana i Heleny Skrzetuskich, we wsi Burzec

51. Kto przypiekł bok Kmicicowi? - Kuklinowski

52. Gdzie została zawiązana konfederacja tyszowiecka? - W Tyszowcach

53. Który z towarzyszy Kmicica naśladował głosy zwierząt?- Zend

54. Kto zabił towarzyszy Kmicica? - Butrymowie

55. Kto wiesza go na belce i przypala mu bok? – Kuklinowski

56. Czym Kmicic został nagrodzony? - Starostwem upickim

57. Kto wołał ,,ojciec prać''? - Kosma i Damian

58. Gdzie zginął Kiemlicz?- W wąwozie na Podhalu

59. Jaką pokutę otrzymał Kmicic? - Leżał krzyżem w kaplicy, a następnie poprosił Sorokę, aby go ćwiczył, aż jego plecy zalały się krwią.

60. Co było napisane w testamencie Billewicza?- Herakliusz Billewicz pozostawił po sobie testament. Zapisał w nim wszystkie swoje majątki, z wyjątkiem Lubicza, swojej wnuczce Aleksandrze Billewiczównie. Lubicz zapisał Andrzejowi Kmicicowi w dowód wdzięczności za zasługi i przyjaźń jego ojca. Podtrzymał także dawną umowę zawartą z ojcem Andrzeja - zgodnie z nią Andrzej i Aleksandra mieli zostać małżeństwem. Panna mogła odmówić wyjścia za Kmicica, gdyby ten zhańbił się złymi uczynkami lub gdyby chciała iść do klasztoru. Herakliusz powierzył całej szlachcie laudańskiej opiekę nad wnuczką

61. Gdzie Polacy zawierają pokój ze Szwedami? - W Ujściu

62. Kto uczył Kmicica władać szablą? - Pan Wołodyjowski

63.Dlaczego Zagłoba obawiał się że przylgnie do niego pseudonim "małpi król"? - Na dziedzińcu zdobytego pałacu Kazanowskich Zagłoba znajduje małpy i wchodzi do ich klatki, a one go atakują. Wezwane wojsko nie pomaga mu, ale pokłada sie ze śmiechu.

64. Kto uratował Zagłobę, gdy zaatakowały go małpy? - Roch Kowalski

65. Kto chciał uprowadzić Anusię Borzobohatą? - Jan Zamoyski

66.Jak nazywał się pułkownik i podkomorzy upicki? - Herakliusz Billewicz

67. Podaj imiona 3 bohaterów historycznych występujących w "Potopie":

- Jan Kazimierz

- Janusz Radziwiłł

- Bogusław Radziwiłł

- Karol Gustaw

68. Jak nazywał się wojewoda witebski i wileński? - Jan Paweł Sapieha

69. Nazwisko ciotki Oleńki? -Kulwiecówna

70. Kto czyhał na cnotę Oleńki? - Książę Bogusław

71. Jak Kuklinowski okaleczył Kmicica? - Przypalił go

72. Podaj nazwisko księdza któremu wyspowiadał się Kmicic przed obroną klasztoru na Jasnej górze. - Kordecki

73. Gdzie mieszkała Aleksandra Billewiczówna? - W Wodoktach

74. W którym mieście Kmicic kazał wychłostać burmistrza, a oficerów pognać gołych po śniegu? - W Upicie

75. Kto wymordował członków kompani Kmicica w Wołmontowiczach? - Butrymowicze

76. Dokąd Andrzej Kmicic uprowadził Oleńkę? - Do dworu w Lubiczu

77. Kto zranił Kmicica, a potem uciekł? - Bogusław Radziwiłł

78. Gdzie Jan Kazimierz składa uroczyste ślubowanie? - We Lwowie

79. Gdzie była przetrzymywana Oleńka? - W Taurogach

80. Kto leczył Kmicica w smolarni Kiemliczów? - Soroka

81. Gdzie Wołodyjowski pojedynkował się z Kmicicem? - W Lubiczu

82. Jakie przezwisko nosił Charłamp? - Nosacz

83. Kto opatrzył Kmicica po pojedynku z Wołodyjowskim? - Krzych Domaszewicz

84. Jak miały na imię córki Pakosza Gasztowta, które były pannami i opiekowały się Wołodyjowskim? - Terka, Maryśka i Zonia

85. Kto wygrał w pojedynku: Kmicic czy Wołodyjowski? - Wołodyjowski (był silniejszy i miał większe umiejętności)

86. Z kim Kmicic spotyka się w Pilwiszkach? - Z księciem Bogusławem

87. Kto został zamknięty w piwnicy zamkowej? - Zagłoba, Wołodyjowski, Skrzetuscy

88. Kto był zwany Panem Sobiepanem? - Jan Zamoyski

89. Jak zmarł książę Janusz Radziwiłł? - Wypowiedział kilka słów, dostał czkawki, upadł na plecy i skonał

90. Jakie czyny Kmicica zostały przypomniane w liście króla? - Obrona Częstochowy (Jasnej Góry) i króla.

91. Podaj datę kiedy Król Jan Kazimierz zawierza kraj, Matce Boskiej - 01.04 1656r.

92. Co znaczą słowa "Nulla sors longa est, dolor et voluptas invicem cedunt, ima premutat brecis hora summis"? - Nie ma nic stałego na świecie, ból i rozkosz następują na przemian po sobie, jedna krótka chwila wywraca wszystko na opak.

93. Komu Kmicic proponuje pojedynek? - Proponuje pojedynek Wołodyjowskiemu.

94. Co się dzieje 21 lipca? - Szwedzi wkraczają na ziemie polskie.

95. Jakie było zmienione nazwisko Kmicica? - Babinicz.

96. Którego listopada rozpoczęło się oblężenie Częstochowy? - 18 listopada

97. Kto wygrał pojedynek pomiędzy Kmicicem a Wołodyjowskim? - Wołodyjowski.

98. Między kogo podzielił swój majątek Herakliusz Billewicz? - Między Aleksandrą Billewiczówną i Kmicicem

99. Dlaczego Kmicic zmienia swoje nazwisko? - Kmicic zmienia swoje nazwisko na Babinicz po to, aby odkupić swoje winy. Chce zmienić swoje życie. Nie chce on, żeby kojarzono go ze zdrajcą.

100. Kiedy się odbył główny szturm na Warszawę? 1 lipca.

101. Gdzie zbiera się pospolite ruszenie przeciw zbliżającym się Szwedom? - Pod Ujściem w Wielkopolsce

102. Kto ukazuje się podczas najazdu Szwedów na Jasną Górę? - Matka Boska

103. W którą cześć ciała Kmicic zostaje postrzelony przez księcia Bolesława?- W policzek

104. Za kogo przebrał sie Kmicic jadąc do Jana Kazimierza? - Za handlarza końmi

105. Skąd wywodziły się najpiękniejsze panny? z Puceneli

106. Co opowiedziała Oleńka ciotce Kulwiecównie na pytanie, czy spodobał jej się Kmicic? - "Ciotuchna, aj, ciotuchna!"

107. W jaki sposób Kmicic zapewnił sobie posłuszeństwo Tatarów? - Ukarał kilku z nich przez powieszenie za odłączenie się od reszty w usiłowaniu rabunku.

108. Jak nazywał się naczelny dowódca wojsk szwedzkich, które 21 lipca 1655r. przekroczyły granicę polską? - Wittenberg

109. Dlaczego Kmicic od razu po ogłoszeniu testamentu nie przyjechał do Olenki? - Bo wałczył na wojnach.

110. Od kogo Olenka dowiedziała się że kompani Kmicica to rozbójnicy? - Józwy Butrym, Kasjana Butrym oraz Pakosza Gasztowta

111. Kto według testamentu miał opiekować sie Oleńka? - Szlachta Laudańska

112. Dlaczego Kmicic zostawił Kuklinowskiego przy życiu? - By mógł opowiedzieć później kto mu to zrobił

113. Charłamp to: - porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła

114. O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od: Rekucia

115. Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i: - Sapiehę

116. Szlachta Laudańska planowała zeswatać Oleńkę z: - Wołodyjowskim

117. W jakim miesiącu rozpoczyna sie akcja powieści? - W styczniu

118. Zagłoba przedstawia sie podstępnie Rochowi Kowalskiemu jako? - Jego wuj

119. Które z miast: Kraków, Warszawa, Lublin kapituluje? - Wszystkie

120. Do jakiego miejsca Kmicic ściga Szwedów? - Do Androniszek

121. Gdzie wylądowała "wyłuskana szabla" Kmicica? - Za plecami pana Wołodyjowskiego.

122. Od czego Andrzej wziął nazwisko Babinicz? - Od miasteczka Babinicze, leżącego niedaleko Orszy i należącego do Kmiciców od wieków.

123. Kim był Stach Ostrożka? - Błaznem na dworze Krzysztofa Opalińskiego

124. Gdzie znajdowała się karczma "Pokrzyk"? - W Wąsoszy

125. Kto pierwszy rzucił buławę pod nogi Janusza Radziwiłła? - Stankiewicz

126. Kto i gdzie rozmawiał o napadzie na Jasną Górę, w jakim języku? W gospodzie Kmicic podsłuchuje rozmowę barona Lisola, który jedzie do Karola Gustawa z Czechem Weyhardem Wrzeszczowiczem. Rozmawiają po niemiecku.

127. Kogo wzięto do niewoli pod Prostkami? - Bogusława Radziwiłła

128. Do jakiego klasztoru postanowiła wstąpić Oleńka? - Do klasztoru Benedyktynek.

129. „Oto ptaszkowie leśni pod opiekę Matki Bożej się udają, a wy zwątpiliście o Jej mocy?” Kto, do kogo i w jakich okolicznościach wypowiada te słowa? - Ksiądz Augustyn Kordecki mówi je do wątpiących w wygraną obrońców Jasnej Góry. Wszystkie ptaki z okolic przyleciały na Jasną Górę i fruwały nad głową kapłana.

130. Których księży uwięził Miller podczas oblężenia na Jasną Górę? - Macieja Błeszyńskiego i Zachariasza Małachowskiego

131. Kiedy miała miejsce bitwa pod Gołębiem, kto dowodził i kto wygrał? -18.02.1656 dowodzili: Polska - Stefan Czarniecki, Szwecja - Karol Gustaw; Zwyciężyli Szwedzi

132. Kto to był Tyzenhaus? - Dworzanin Jana Kazimierza

133. Jakiego koloru były włosy Karola Gustawa? - Czarne jak krucze skrzydła

134. Jaką pokutę otrzymał Kmicic? - Soroka bił go co wieczór kańczugiem po plecach

135. Jaki kolor włosów miała Oleńka? – Blond

136. W jakim kształcie były sanie, którymi Kmicic z Oleńką jechali do Mitrunów? - W kształcie niedźwiedzia

137. Jaka była jedna z przyczyn tego że Bogusław nie chciał dawać Oleńce żadnych środków odurzających? - Bogusław był bardzo przesądny i bał się duchów a pewnej nocy we śnie pojawił mu się duch dziadka Oleńki, który wpatrywał się w niego