Jeśli do danego punktu ośrodka

Docieraja fale z wielu źródeł. To

Puntk ten wykonuje drgania o

Wychyleniu równym sumie

Wektorowej wychylen każdej z fal.

Zjawisko wzajemnego nakładania

Się fal o jednakowej częstotliwości

Nazywamy interferencja

W przypadku interferencji fal z

Dwóch źródeł powstaja miedzy innymi

-maksima interferencyjne o największym

Wzmocnieniu

-minima interferencyjnie o najmniejszym

,miejsce wygaszenia fali

Punkty w których powstaja maksima

Interferencyjne spełniają warunek:

R1-r2=nʎ

r-odleglosc od źródeł fal

ʎ-dlugosc fali

n-liczba całkowita

Minima :

Dyfrakcja (ugięcie fal) to odchylenie

Biegu promieni od prostoliniowości

Zachodzące w poblizue krawędzi, a

Także na waskich szczelinach

Zasada Huygensa:

Każdy punkt osrodka do którego

Dotarło czoło fali, można uwazac

Za źródło fali kulistej. Fale te zwane

Falami cząstkowymi nakładaja się na siebie.

Wypadkową powierzchnie będzie tworzyc

Powierzchnia styczna do wszystkich

Powierzchni fal czastkowych

Fale dźwiękowe – podłużne fale

Mechaniczne , które rozchodza się w

Postaci zagęszczeń i rozrządzeń w powietrzu

Oraz wszystkich sprezytsych osrodkach

Materialnych-gazach,cieczach i ciałach stałych

Tony-sinusodialne fale dźwiękowe

Dźwieki-okresowe fale niesinusoidalne

Szmery-nieokresowe fale dźwiękowe

Żródłami dźwięku sa miedzy innymi:

-struny, słupy powietrza, płyty i membrany

-nagłe rozrzedzenia i zageszczenia powietrza

Fale dźwiękowe obejmuja częstotliwość

Od 20 do 20000 herców.

Natęzenie dźwięku to natężenie fali dźwiękowej

I=E:St I =P:S [w:m^2]

Najlepiej słyszane sa dzwieki o częstotliwość 3000hercow

Najsłabiej o 20 hercow i 20 kilohercow.

Poziom natężenia dźwięku jest równy wykładnikowi

Przy podstawie 10z ilorazu natężenia danego dźwięku

Do natężenia odniesienia(10-22W/m^2)

Poziom natężenia

ʎ=log I:Io

log-logarytm dziesiętny

I-natezenie danego dźwięku

Io-natezenie odnieniesnia 10-22W/m^2

Cechy dźwięku:

-Obiektywne: częstotliwość, poziom natężenia,

Amplituda

-Subiektywne:wysoskosc , głośność barwa.

Zjawisko Dopplera:

Polega na zmianie odbieranej częstotliwość fali,

Gdy źródło i obserwator znajduja się względem siebie

W ruchu

Częstotliwość odbieranych drgan fali poruszającej

Się z prędkością v,gdy jej źródło porusza się z prędkością

Vz , a obserwator z prędkością Vo można obliczyc ze wzoru: