Współczesny świat ma ogromne potrzeby energetyczne. Surowcem spełniającym z nawiązką kryteria: ilości zasobów, ich dostępności i jakości pozyskiwanego surowca, jest węgiel brunatny i węgiel kamienny. Surowce energetyczne są i będą najważniejszymi atutami dla świata, Europy, a tym bardziej dla Polski w XXI wieku. Kraj, który będzie posiadał własne surowce będzie niezależny energetycznie. Światowe zapotrzebowanie na samą energię elektryczną do połowy XXI wieku zwiększy się ponad dwukrotnie. Dziś kraje najwyżej rozwinięte z producentów zmieniły się w największych importerów surowców energetycznych, co niestety może negatywnie wpływać na ich stabilną sytuację ekonomiczną. Tym wyraźniej widać zwiększającą się rolę rodzimych, tanich i łatwo pozyskiwanych surowców energetycznych, mogących z powodzeniem zastąpić dotychczasowe dostawy ropy i gazu dla potrzeb energetyki krajów wysoko rozwiniętych. Rozwój społeczny i gospodarczy każdego państwa wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię. Rozwój nowoczesnej gospodarki, a przede wszystkim przemysłu, stał się możliwy dzięki wykorzystaniu surowców energetycznych (paliw kopalnych, zwanych także nośnikami energii): węgla kamiennego i brunatnego, potem ropy naftowej, gazu ziemnego, a ostatnio - uranu. Surowce energetyczne należą do najczęściej sprzedawanych i kupowanych towarów na świecie. Sama ropa naftowa stanowi około 1/4 wartości światowego handlu. Ropa naftowa jest obecnie najważniejszym surowcem energetycznym, często określanym mianem surowca strategicznego. W bilansie energetycznym świata wysunęła się na pierwsze miejsce w latach 60. i pozostaje na nim do dziś, mimo rosnącej roli innych nośników energii. Jej znacznie jako surowca energetycznego wynika z dużej kaloryczności (10 000 - 11 500 kcal/kg), niskich kosztów wydobycia i transportu. Najważniejsze obszary roponośne to: rejon Zatoki Perskiej - Arabia Saudyjska, Iran, Irak, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, co stanowi 67% światowych zasobów; Rosja; rejon Zatoki Meksykańskiej i Morza Karaibskiego, północna Afryka. Zasoby ropy naftowej są trudne do oszacowania - obecnie określa się je na 135 mld t. w porównaniu z zasobami węgla, które określa się na kilka bilionów ton, można je uznać za niewielkie. Jeśli zachować obecne tempo wydobycia ropy naftowej w wysokości około 3 mld ton, surowca tego może zabraknąć w połowie XXI w. Dlatego zaczęto prowadzić kosztowniejszą eksploatację z obszarów mniej dogodnych, np. złóż podmorskich oraz poszukiwać nowych zasobów, np. w Amazonii, rejonie Zatoki Gwinejskiej i na Dalekim Wschodzie. Obecnie najważniejszym...