"Pieśń o Rolandzie"(fragmenty), autor nieznany. Stworzona w XII w. - średniowiecze. Jest realizacją starofrancuskich chansons de geste.Utwór opowiada o wyprawia Karola Wielkiego- króla Franków do Hiszpanii, która miała na celu zdobycie Saragossy. Głównym bohaterem jest hrabia Roland. K.I. Gałczyński " Pieśń o żołnierzach z Westerplatte". Stworzona w 1939r. tak więc w epoce współczesnej.Utwór należy do liryki i opowiada o 12 żołnierzach z jednostki Morskiego Batalionu broniących placówki w Gdańsku. W " Pieśni o Rolandzie" wypowiada się narrator, mówiący w 3 osobie , jest on obserwatorem. Zaś w utworze K.I. Gałczyńskiego wypowiadają się 2 osoby. Jedną z nich jest obiektywny obserwator, a drugą sami żołnierze opisujący swoje przeżycia. Roland prezentuje wzorzec idealnego rycerza. Pochodził on z hrabiowskiego rodu. Posiada cechy, które mają pozytywny wydźwięk, są to m.in. odwaga, waleczność, oddanie władcy i szacunek dla niego, honor, troska o dobro kraju i współtowarzyszy, gotowość do poświęceń za swoje wyznania. Gotowy jest do walki w ich obronie, a nawet do poniesienia śmierci. Nawet będąc świadomym, że zbliża się śmierć, ciągle myśli o swojej ojczyźnie i umiłowanym królu. Ponadto jest on mistrzem w rzemiośle rycerskim. Świetnie włada mieczem- Durendalem. Chcąc dać przykład swoim poddanym potrafił sam zaatakować wroga jako pierwszy, nigdy bezczynnie nie przyglądał się walce, tylko sam aktywnie w niej uczestniczył. Jednak nie jest to postać o samych pozytywnych cechach. Odnaleźć w jego postępowaniu można kilka wad. Są to m.in. duma ,która nie pozwoliły mu na wezwanie pomocy. Widać, że jego własny honor staje się ważniejszy niż życie jego rycerzy i jego własne. Cechował go też upór, nie chciał słuchać rad innych, tylko podejmował sam decyzje. Żołnierze broniący placówkę Westerplatte również postępowali według kodeksu rycerskiego. Byli zdyscyplinowani i oddani swojemu kraju, pomimo widocznej przewagi wroga nie poddali się i walczyli do końca za swój kraj. Byli przyjaciółmi, wyznawali motto " jeden za wszystkich wszyscy za jednego". Pogodzeni ze śmiercią, ale chcieli dać z siebie jak najwięcej za życia, by potem niczego nie żałować, dumni, że umierają za swoją ojczyznę....