Ponieważ nie pisze się wypracowań na matematykę, a ja chcę napisać tylko wyjaśnienie tematu, dodaję to do kategorii

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Wyjaśniam :

Temat : Proporcja i jej własności.

*Równość dwóch ilorazów nazywamy

propozrcją.

a : b = c : d a/b = c/d

czytamy : a ma się do b jak c do d; zakładamy, że

b i d są różne od zera.

*Proporcje tworzą cztery wielkości nazywane

wyrazami proporcji;

a i d to wyrazy skrajne, b i c to wyrazy środkowe.

(a i d - w. skrajne)

a : b = c : d

(b i c - w. środkowe)

*W każdej proporcji iloczyn wyrazów skrajnych jest równy iloczynowi

wyrazów środkowych. Jeżeli a/b = c/d, to a*d = b*c

Przykład :

a)

3/x = 5/7

5*x = 3*7

5x = 3*7

5x + 21/:5

x = 21/5

x= 4 1/5

KONIEC.

Występujące w tekście np. 4 1/5 to inaczej "cztery i jedna piąta" tak jamo jak - 5/7 to inaczej pięć siódmych :)

(c) Renelice