Ponieważ nie pisze się wypracowań na matematykę, a ja chcę napisać tylko wyjaśnienie tematu, dodaję to do kategorii WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Wyjaśniam : Temat : Proporcja i jej własności. *Równość dwóch ilorazów nazywamy propozrcją. a : b = c : d a/b = c/d czytamy : a ma się do b jak c do d; zakładamy, że b i d są różne od zera. *Proporcje tworzą cztery wielkości nazywane wyrazami proporcji; a i d to wyrazy skrajne, b i c to wyrazy środkowe. (a i d - w. skrajne) a : b = c : d (b i c - w. środkowe) *W każdej proporcji iloczyn wyrazów skrajnych jest równy...