RAMY CZASOWE EPOKI:

OD 476r p.n.e

DO ok. 1450r p.n.e – wynalezienie druku przez Gutenberga

ok. 1453r p.n.e – upadek Bizancjum

ok. 1492r p.n.e – odkrycie Ameryki przez Kolumba

-Powstaje wiele miast otoczonych murami

-Rozwija się handel

-Pierwsze uniwersytety w Bolonii i Paryżu (Sorbona) Polska: Akademia Krakowska

-Rozwija się budownictwo

STYLE W ARCHITEKTURZE:

-Romański-ciężkie budowle, kamienne, przysadziste;

-Gotycki-budowle lżejsze, smuklejsze;

TWÓRCZOŚĆ ANONIMOWA

-Rozwój chrześcijaństwa;

-Gniezno miejscem pielgrzymek

-Rozwój malarstwa (Kościoły)

-Rozwój piśmiennictwa (Biblia)

POJĘCIA ŚREDNIOWIECZA

Uniwersalizm-dominującą religią jest chrześcijaństwo, kościół we wszystkich krajach wprowadza łacinę jako język obowiązkowy.

Monoteizm-wiara w jednego Boga.

Teocentryzm-stawianie Boga w centrum zainteresowań człowieka.

Franciszkanizm-twórcą tego kierunku był św. Franciszek z Asyżu, który głosił miłość do całego świata i wszystkich istot. Głosił ideę ubóstwa

Augustinizm-nazwa pochodzi od św. Augustyna, który w centrum świata umieszczał Boga twierdząc, że on jest najdoskonalszy, dobra ziemskie są nicością.

Tomizm-od św. Tomasza z Akwinu, który twierdził, że świat jest uporządkowanym dziełem Boskim człowiek musi służyć w miarę możliwości.

UTWORY ŚREDNIOWIECZNE

-Pieśń o Rolandzie

-Dzieje Tristana i Izoldy

-Kronika Polska Gall Anonim

-Bogurodzica

-Legenda o św. Aleksym

-Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią

WZORCE OSOBOWE

-Rycerz

-Władca

-Święty

MYŚLI ŚREDNIOWIECZA

-Memento morii – pamiętaj o śmierci

-Dance macabre – taniec śmierci

1270r-pierwsze polskie zdanie

,,Dać, ać ja pobruszę, a ty poczywaj’’

-Hagiografia-dział piśmiennictwa chrześcijańskiego.

-Asceza-postawa polegająca na całkowitym wyrzeczeniu się z radości do życia doczesnego, w celu uzyskania wiecznego zbawienia w niebie.

-Feudalizm-system lenny polegający na Steniu hierarchii zależności (warsal-senior)