RAMY CZASOWE EPOKI: OD 476r p.n.e DO ok. 1450r p.n.e – wynalezienie druku przez Gutenberga ok. 1453r p.n.e – upadek Bizancjum ok. 1492r p.n.e – odkrycie Ameryki przez Kolumba -Powstaje wiele miast otoczonych murami -Rozwija się handel -Pierwsze uniwersytety w Bolonii i Paryżu (Sorbona) Polska: Akademia Krakowska -Rozwija się budownictwo STYLE W ARCHITEKTURZE: -Romański-ciężkie budowle, kamienne, przysadziste; -Gotycki-budowle lżejsze, smuklejsze; TWÓRCZOŚĆ ANONIMOWA -Rozwój chrześcijaństwa; -Gniezno miejscem pielgrzymek -Rozwój malarstwa (Kościoły) -Rozwój piśmiennictwa (Biblia) POJĘCIA ŚREDNIOWIECZA Uniwersalizm-dominującą religią jest chrześcijaństwo, kościół we wszystkich krajach wprowadza łacinę jako język obowiązkowy. Monoteizm-wiara w jednego Boga. Teocentryzm-stawianie Boga w centrum zainteresowań człowieka. Franciszkanizm-twórcą tego kierunku był św. Franciszek z Asyżu, który głosił miłość do całego świata i wszystkich istot. Głosił ideę ubóstwa Augustinizm-nazwa pochodzi od św. Augustyna, który w centrum świata umieszczał Boga twierdząc, że on jest najdoskonalszy, dobra ziemskie są nicością. Tomizm-od św. Tomasza z Akwinu, który twierdził, że świat jest uporządkowanym dziełem Boskim człowiek musi służyć w...