Wykład 1 Aby poczuć się bezpiecznym musimy być wcześniej przygotowani na reagowanie w sytuacji zagrożenia o różnym charakterze ze strony otaczającego nas świata, innych osób. By to jednak uczynić najpierw musimy sobie to uświadomić, następnie poznać własne możliwości odparcia tego ‘ataku’, ale także wykorzystania szans, które niesie rzeczywistość. Mieć świadomość czegoś-to zdawać sobie sprawę z tego, mieć o tym określoną wiedzę i przewidywać określone skutki Niski poziom świadomości- prowadzi do nieporozumienia, wydarzeń i zmian zachodzących ‘tu i teraz’. Wysoki poziom świadomości obronnej- pożądany u osób, które podejmują ważne decyzje, obejmują stanowiska w instytucjach i organizacjach do tego celu powołanych. Aby żyć bezpiecznie należy: • Potrafić przewidzieć niebezpieczeństwo • Stosować działania zapobiegawcze • Umieć reagować w czasie zagrożenia Bezpieczeństwo- stan niezagrożenia spokoju, pewności. To tak zwana definicja negatywna. Patrzenie przez pryzmat zagrożeń. Koncentrujące się na definiowaniu bezpieczeństwa w przeciwieństwie do zagrożenia. Tak definiowane bezpieczeństwo odnosi się głównie do sfery wojny. Bezpieczeństwo- tzw. definicja pozytywna, najważniejsza w niej jest możliwość dalszego rozwoju jednostki. Występuje z dookreśleniem np. bezpieczeństwo dziecka, bezpieczeństwo społeczeństwa, etc. Bezpieczeństwo w naukach społecznych- obejmuje zaspokojenie takich potrzeb jak: istnienie, przetrwanie, całość, tożsamość, niezależność, spokój, posiadanie i pewność rozwoju. Nie musi się już sprowadzać do zagadnień czysto militarnych. Dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa- tworzenie optymalnych warunków wewnętrznych bezkonfliktowego rozwoju istotnych składników danego systemu jak i eliminowaniu jego zewnętrznego zagrożenia przez przyczynianie się do takiego ukształtowania otoczenia zewnętrznego, które by sprzyjało rozwojowi szerszego organizmu lub sytuacji. Typologia bezpieczeństwa: • Stan bezpieczeństwa tu i teraz • Proces bezpieczeństwa-oznacza, że nie można go osiągnąć raz na zawsze, nie jest możliwe zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa Typologia bezpieczeństwa- kryterium podmiotowe: • Bezpieczeństwo jednostki • Bezpieczeństwo całej ludzkości Bezpieczeństwo-kryteria: • Podmiotowe • Przedmiotowe • Przestrzenne • Znaczenia • Składników • … organizacji [?] Zagrożenie- oznacza pewien stan psychiki lub świadomości wywołany postrzeganiem zjawisk, które oceniane są jako niekorzystne lub niebezpieczne. Ma charakter subiektywny. Są to czynniki powodujące ten stan niepewności i obaw. To rzeczywiste działania innych uczestników życia społecznego....