Symbol to fragment rzeczywistości przedstawiony w dziele literackim pełniący funkcję znaku, często nie jasnego i wieloznacznego odnoszącego się do innej nieukazanej bezpośrednio sfery rzeczywistości. Symbole mogą być: Obraz, pojęcie, osoba, scena, zdanie Symbol ma znaczenie przenośne ku któremu kieruje myśli czytelnika. Venus z Milo uosabia urodę świata to co w nim piękne delikatne ale i bardzo kruche. To miłość harmonia, szęście proporcja i ład Ubogi rybak to symbol nędzy poniżenia krzywdy i cierpienia. Oczy rybaka wszystko widzą ale nie szukając współczucia nie żalą się, nie...