Sprawozdanie

1.Wstęp teoretyczny

Wahadło matematyczne to punkt materialny zawieszony na nieważkiej i nierozciągliwej nici, której drugi koniec jest unieruchomiony.

2.Cel doświadczenia

Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomącą wahadła matematycznego.

3.Potrzebne przyrządy

wahadło matematyczne

długa linijka

stoper

4.Wykonewane czynności

Zmierzenie długości wahadła matematycznego

Zawieszenie wahadła matematycznego

Wychylenie wahadła matematycznego z położenia równowagi pod małym kątem(do 5⁰)

Zmierzenie czasu dziesięciu wahnięć-powtarzane pięć razy

5.Tabela pomiaru

g=(4π^2 l)/T^2

l=1m

π=3,14

lp t_10 T T^2[s^2] g[m/s^2 ]

1 19,5 1,95 3,8025 10,3717

2 19 1,9 3,61 10,9247

3 19 1,9 3,61 10,9247

4 19.5 1,95 3,8025 10,3717

5 19,5 1,95 3,8025 10,3717

4π^2 l=39,4384

6.Błędy pomiarowe

Średni błąd kwadratowy

ε=|g_śr-g|

σ=(∑▒ε^2 )/n(n-1)

lp g g_śr ε ε^2 σ

1 10,3717 10,5929 0,2212 0,0489 0,018345

2 10,9247 0,3318 0,1101

3 10,9247 0,3318 0,1101

4 10,3717 0,2212 0,0489

5 10,3717 0,2212 0,0489

7.Dyskusja błędów

Na błędy wpłynęło:

Pomiar długości wahadła

Różny kąt wychylenia wahadła z położenia równowagi

Pomiar długości wahnięć

8.Wnioski

Wyznaczenie wartości przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego jest możliwe, ponieważ jak wynika ze wzoru na okres drgań wahadła matematycznego nie zależy on od masy, ani amplitudy, a jedynie od długości wahadła.

Przy bardzo dokładnym pomiarze wartość przyspieszenia ziemskiego wyniosła by 9,81.