Romantyzm to czasy indywidualizmu we wszystkich dziedzinach sztuki.Artyści dąrzyli do podkreślenia własnej osobowości i odrębności, buntowali się w imię wolności indywidualnej ale chcieli także, żeby wolne były całe narody. Romantycy kontemplowali naturę i postulowali by świat poznawać przy pomocy intuicji, serca a nie przy pomocy rozumu. Cenili sobie także nastrojowość, mistycyzm. Romantyzm to także czas walk narodowo-wyzwoleńczych i sprzeciwu wobec niesprawiedliwości.