Romantyzm to czasy indywidualizmu we wszystkich dziedzinach sztuki.Artyści dąrzyli do podkreślenia własnej osobowości i odrębności, buntowali się w imię wolności indywidualnej ale chcieli także, żeby wolne były całe narody. Romantycy kontemplowali naturę i postulowali by świat poznawać przy pomocy...