Tok lekcji Czynności ucznia Czynności nauczyciela Metody Docelowe Zadania Część główna B Uczeń poprawia motorykę, uczy się odbierać piłkę Uczeń uczy się przyjęcia piłki oraz doskonali rzut na bramkę z różnych pozycji U kształtuję szybkość i skoczność U rozwija orientację przestrzenną Ćw. w parach: U w rozsypce po całej sali , jeden z pary kozłuje drugi natomiast stara się odebrać mu piłkę po minucie zmiana. U stają w 2 rzędach jeden z pary kozłuje piłkę w stronę bramki natomiast drugi stara mu się ją odebrać, kozłujący kończy rzutem. U w 2 rzędach na stają na połowie Sali podają piłkę do N stojącego między rzędami wykonują bieg i...