Tok lekcji Czynności ucznia Czynności nauczyciela Metody

Docelowe Zadania

Część główna B Uczeń poprawia motorykę, uczy się odbierać piłkę

Uczeń uczy się przyjęcia piłki oraz doskonali rzut na bramkę z różnych pozycji

U kształtuję szybkość i skoczność

U rozwija orientację przestrzenną Ćw. w parach: U w rozsypce po całej sali , jeden z pary kozłuje drugi natomiast stara się odebrać mu piłkę po minucie zmiana.

U stają w 2 rzędach jeden z pary kozłuje piłkę w stronę bramki natomiast drugi stara mu się ją odebrać, kozłujący kończy rzutem.

U w 2 rzędach na stają na połowie Sali podają piłkę do N stojącego między rzędami wykonują bieg i otrzymują długie podanie przyjmują piłkę i rzucają na bramkę dowolnym sposobem

U w 2 rzędach na połowie Sali wykonują długie podanie do N na 9 m, dostają podanie od N i wykonują rzut na bramkę.

N. tłumaczy ćwiczenie, objaśnia , zwraca uwagę na bezpieczeństwo

N. pokazuje ćwiczenie, tłumaczy

N podaję piłkę

Zadaniowa ścisła