Źródła zagrożeń bezpieczeństwa we współczesnym świecie:

a) Naturalne

b) Techniczne

c) Ustrojowe

d) Demograficzne

e) Ideologiczne

f) Gospodarcze

g) Edukacyjne

h) Psychologiczne

i) Kulturowe.

Zagrożenia militarne – to splot zdarzeń w stosunkach międzynarodowych, w których może nastąpić ograniczenie lub utrata warunków do niezakłóconego bytu i rozwoju państwa. Mogą one pochodzić ze strony ugrupowań terrorystycznych. Zagrożeniami militarnymi są:

a) Blokada militarna

b) Szantaż militarny

c) Prowokacja militarna

d) Napaść zbrojna grup nieformalnych