Źródła zagrożeń bezpieczeństwa we współczesnym świecie: a) Naturalne b) Techniczne c) Ustrojowe d) Demograficzne e) Ideologiczne f) Gospodarcze g) Edukacyjne h) Psychologiczne i) Kulturowe. Zagrożenia militarne – to splot zdarzeń w stosunkach międzynarodowych, w których może nastąpić ograniczenie lub utrata warunków do niezakłóconego bytu i rozwoju...