Wiersz pt.”Próżnia” został napisany w 1899 roku przez jednego z najoryginalniejszych poetów Młodej Polski Stanisława Koraba – Brzozowskiego. Pisarz urodził się w 1876, a zmarł 1901. Wiersz przedstawia trzy obrazy, pierwszy to drzewo, które wznosi swoje konary ku niebu, jest samotne, suche i bezsilne („Drzewo samotne, obnażone podnosi chude swe ramiona”). Jego bezradność przejawia się w rozpaczliwy hymn kierowanych do Boga. Pod drzewem ustawiony jest krzyż, na którym pokazuje się męka i śmierć Chrystusa, jest to drugi obraz. Jezus wznosi swój wzrok ku niebu prosząc Boga o litość. Pod krzyżem klęczy człowiek, który cierpi i wznosi prośby do Boga. Człowiek ten próbuje zrozumieć sens życia i cierpienia - jest to trzeci obraz zamieszczony w utworze. Wiersz jest typowym utworem dla dekadentyzmu. Występują w nim różne jego wyznaczniki; śmierć, która go fascynowała, jej pragnienie oraz tajemnice. Pojawia się wiele symboli, drzewo jako oznaka najpotężniejszego ze wszystkich istot, króluje nad Chrystusem i człowiekiem. Również...