Wizerunek poety w każdej epoce był inny i bardzo się różnił. Poeci przyjmowali na siebie różne obowiązki. Poeta w baroku nurtem myślowym zakładał,że mądrość można uzyskać dzięki potędze umysłu.

Poeta w baroku zachwycał oraz szokował. Zastanawiał się nad kruchością życia "Marność nad marnośćiami" . Twórcy oświeceniowi poruszali problemy ówczesnego społeczeństwa jak zacofanie i ciemnota panująca

wśród sarmatów. Artysta pełnił rolę krytyka można to zauważyć np:w bajkach Ignacego Krasickiego poeta krytykuje i wytyka ludzkie ułomnośći przedstawiając je pod postaciami zwierząt . Rola poety bardzo się zmieniła w epoce romantyzmu. Poeta był geniuszem wyniesionym ponad tłum zwykłych ludzi oraz niejednokrotnie mierzył się z samym Bogiem jak Konrad z III cz. Dziadów. Celem sztuki w romantyzmie było poprowadzenie narodu ku wolności kraju.

Poeta miał za zadanie zmobilizować ludzi do walki oraz wzbudzić w nich poczucie patriotyzmu .

Nową,odmienną rolę różniącą się od powyżej wymienionych epok reprezentują pozytywiści . Poeta w tym okresie

walczył o pracę u podstaw . Celem również było wychowywanie nowego społeczeństwa oraz zainteresowanie go codzienną pracą . Rola poety jaką posiadał w antyku była misja życiowa . Renesansowy artysta jest nieśmiertelny

ponieważ przez swoje dzieła utrwala i przekazuje pamięć nie tylko o sobie ale także o wydarzeniach swoich czasów.

Podsumowując te cztery epoki w których każdy poeta miał coś do zrealizowania stwierdzam , że po kazdej epoce diamentralnie sie zmieniała rzeczywistość . Artysci mieli do zrealizowania trudne zadania.Poprzez wyrażanie emocji czytelnik musiał sie zastanowić oraz wyciągnać odpowiednie wnioski .