Wizerunek poety w każdej epoce był inny i bardzo się różnił. Poeci przyjmowali na siebie różne obowiązki. Poeta w baroku nurtem myślowym zakładał,że mądrość można uzyskać dzięki potędze umysłu. Poeta w baroku zachwycał oraz szokował. Zastanawiał się nad kruchością życia "Marność nad marnośćiami" . Twórcy oświeceniowi poruszali problemy ówczesnego społeczeństwa jak zacofanie i ciemnota panująca wśród sarmatów. Artysta pełnił rolę krytyka można to zauważyć np:w bajkach Ignacego Krasickiego poeta krytykuje i wytyka ludzkie ułomnośći przedstawiając je pod postaciami zwierząt . Rola poety bardzo się zmieniła w epoce romantyzmu. Poeta był geniuszem wyniesionym ponad tłum zwykłych ludzi oraz niejednokrotnie mierzył się z samym Bogiem jak Konrad z III cz. Dziadów. Celem sztuki w romantyzmie było poprowadzenie narodu ku wolności kraju. Poeta miał za zadanie zmobilizować ludzi do walki oraz wzbudzić w nich poczucie patriotyzmu . Nową,odmienną rolę różniącą się od powyżej wymienionych epok reprezentują pozytywiści . Poeta w tym okresie walczył o pracę u podstaw . Celem również...