Rodzaje podziału terytorialneg

 

podział zasadniczy                            podział pomocniczy                            podziały specjalne

 

- podział zasadniczy – tworzony jest dla organów terenowych o kompetencjach ogólnych, posiadających podstawowe znaczenie dla danej jednostki podziału, a więc w Polsce dla terenowych organów administracji ogólnej i samorządu terytorialnego.

 

- podziałem pomocniczym nazywa się podział, który dokonywany jest dla organów o charakterze pomocniczym w stosunku pomocniczym w stosunku do organów o podstawowym znaczeniu, np. podział gmin na sołectwa.

 

- podziały specjalne – podziały dokonywane dla wykonywania takich zadań państwa, których wykonywanie w ramach podziału zasadniczego jest z różnych względów mało celowe, np. specjalny podział terytorialny dla wykonywania administracji górniczej. ( kopalnie na poszczególnych obszarach państwa), administracja morska