Rodzaje podziału terytorialneg podział zasadniczy podział pomocniczy podziały specjalne - podział zasadniczy – tworzony jest dla organów terenowych o kompetencjach ogólnych, posiadających podstawowe znaczenie dla danej jednostki podziału, a więc w Polsce dla terenowych organów administracji ogólnej i samorządu terytorialnego. - podziałem pomocniczym nazywa się podział, który dokonywany jest dla organów o charakterze pomocniczym w stosunku pomocniczym w stosunku do organów o podstawowym znaczeniu, np. podział gmin na sołectwa. - podziały specjalne – podziały dokonywane dla...