1. Aresztowanie Józefa K.

2. wizyta w sadzie

3. ponownie na sali posiedzen

4.ukaranie Franciszka

5 odwiedziny wuja

6 Jozef u adwokata

7 spotkanie z malarzem

8 zerwanie kontaktow z adwokatem

9 zdarzenia w katedrze

10 smierc jozefa k