1. Aresztowanie Józefa K. 2. wizyta w sadzie 3. ponownie na sali posiedzen 4.ukaranie Franciszka 5 odwiedziny wuja 6 Jozef u adwokata 7 spotkanie z...