Panie Dyrektorze, Panie i Panowie Wykładowcy Drogie Koleżanki ! Dzisiejszy dzień jest szczególnym: nie tylko dla nas, wchodzących w nowy etap życia, zaczynających pracę zawodową, podejmujących wielką odpowiedzialność, największą chyba spośród wszystkich specjalności zawodowych. Ten dzień jest bardzo ważny także dla naszych Rodzin obserwujących owoc swoich starań i marzeń. Również dla naszych nauczycieli, nie tylko tych akademickich, ale też tych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ponieważ każdy z nich wniósł swój wkład w nasz dzisiejszy sukces. Bo dzisiejszy dzień bez wątpienia można nazwać największym sukcesem i osiągnięciem naszego życia. Wiadomo, zdarzały się i porażki, zwątpienia, momenty załamań i smutku. Ale dopiero teraz wejdziemy w prawdziwe życie, życie pełne praw i obowiązków, pełne trudu i odpowiedzialności, ale jednocześnie zawierające w sobie dużo więcej niż dotychczas satysfakcji i radości z osiągniętych zamierzeń i dążeń. Satysfakcji tym większej, im trudniejsze będą stawiane przed nami obowiązki. Mamy nadzieję, że nie pogubimy się w tym współzawodnictwie, nie pozwolimy sobie na patrzenie wyłącznie przez pryzmat korzyści materialnych. W tym natłoku praw i zobowiązań nie zapomnimy o tym, że najważniejszy jest człowiek. Będziemy pamiętać, że to my mamy służyć ludziom, a nie ludzie nam. Postaramy się swoim postępowaniem i autorytetem dawać przykład naszym młodszym kolegom i całemu otoczeniu. Szanowni Nauczyciele! Chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować za to, że przez 2 lata przekazywaliście nam swoją wiedzę, za Waszą cierpliwość i poświęcenie. Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze dawaliśmy Wam powody do zadowolenia… Ale jednocześnie mamy nadzieję, że nie było aż tak źle… Zawsze będziemy o Was pamiętać, bo to dzięki Wam, drodzy...