Ocena zagrożenia w mojej gminie Miasto i gmina Szamotuły położone są ok. 30km na północny-zachód od Poznania. Na powierzchni ok. 175 km2 mieszka ponad 29000 ludzi a położenie sprzyja rozwojowi gospodarczemu i ruchowi turystycznemu. Przecinają się tutaj ważne szlaki komunikacyjne, łączące sąsiednie ośrodki: Poznań, Czarnków, Oborniki, Pniewy i Wronki. Wiodą tędy również drogi międzynarodowe, które poprzez trasę A2 i Frankfurt n. Odrą biegną do Berlina, oraz linia kolejowa Poznań – Szczecin. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 gmina Szamotuły zobowiązana jest do utworzenia planu zarządzania kryzysowego na swoim terytorium oraz osobny wydział ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Celem planu jest skoordynowane i skuteczne działanie służb na wypadek sytuacji kryzysowych spowodowanych siłami przyrody oraz wynikającymi z działalności człowieka, w dokumencie wyznaczone są kompetencje i konkretne zadania dla poszczególnych służb. W dalszej części dokumentu wymienione są zagrożenia, które mogą wystąpić na terenie gminy oraz konkretne procedury i działania mające na celu ich likwidacji. Jako, że przez Szamotuły i okoliczne miejscowości przepływa niewielka rzeka Sama oraz kilka pomniejszych strumyków prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niewielkie, jednakże mogą wystąpić lokalne zalania pól uprawnych i podtopienia domów, szczególnie w okresie roztopów lub kilkudniowych intensywnych opadów. Dodatkowo bezpieczeństwo powodziowe zostało zwiększone przez wybudowanie zalewu w Radzynach ok. 6 km od Szamotuł, gdzie ogromny przypływ mas wody zbierany jest i oczywiście jest możliwość kontrolowanego spuszczania nadmiarów. Jedynym dużym zagrożeniem dla infrastruktury krytycznej może być fakt bliskości Samy i oczyszczalni ścieków przy ul. Nowowiejskiego z której korzysta całe miasto oraz większość wiosek gminy, czyli ponad 20000 ludzi. Kolejnym zagrożeniem z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia mogą być wielkie pożary lasów, łąk, pól uprawnych oraz domów i zakładów pracy. Gmina Szamotuły nie jest mocno zalesiona, na jej terenie znajdują się jednak spore połacie lasu, głównie sosnowego który znany jest z łatwości do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia, zwłaszcza w okresie letnim gdy ściółka po kilku upalnych dniach jest bardzo sucha. Z uwagi na rolno-przemysłowy charakter gminy uprawiane są na wielu tysiącach hektarów takie rośliny jak rzepak, kukurydza, różne rodzaje zbóż, szczególnie pożar tych ostatnich mógłby być wyzwaniem dla służb, ponieważ zboże suche bardzo łatwo się pali i ogień szybko przenosi na kolejne pola,...