-szacunek wobec swoich poprzedników -zerwanie z patrzenia w przyszlość -otarcie się o przyszłośc -kult wiedzy i nauki -odrzucenie irracjonalizmu, wiary -wlaściwa ocena przeszłości...