Szanowni Państwo,

mamy przyjemność przedstawić Państwu publikację zatytułowaną „Edukacja europejska dla wszystkich”. Publikacja ta jest efektem rocznego projektu, którego liderem był Maison de l’Europe de Paris, a partnerami instytucjonalnymi Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, l'Institut culturel européen Pierre Werner (Luksemburg), Der Europäische Bund für Bildung und Wissenschaft (Niemcy).

Dzięki współpracy w ramach projektu udało się opracować tekst, który naszym zdaniem istotnie uzupełnia spojrzenie na historię integracji europejskiej, wspólne wartości w ramach UE oraz praktyczny wymiar funkcjonowania wspólnoty.

Publikacja ta jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli, trenerów i autorów programów edukacyjnych zajmujących się tematyką europejską. Liczymy, że dzięki niej będziemy mogli ułatwić przekazywanie i przedstawienie wiedzy niezbędnej do zrozumienia procesu integracji europejskiej.

Publikację można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Centrum Stosunków Międzynarodowych.