Sztuczną satelitą Ziemi nazywamy satelity stworzone przez człowieka, poruszające się po orbicie planety. Historia sztucznych satelit sięga lat pięćdziesiątych, kiedy to w październiku 1957 roku, Związek Radziecki umieścił na orbicie ziemskiej satelitę Sputnik1. W odpowiedzi, 1 lutego 1958 roku Stany Zjednoczone wystrzeliły swoją satelitę Explorer 1, która za zadanie miała badać promieniowanie kosmiczne. Aby wprowadzić satelitę na orbitę Ziemi, należy wystrzelić ją za pomocą rakiety nośnej. Później nadaje ona odpowiedniej prędkości i kierunku lotu. Po wyczerpaniu paliwa, części rakiety odpadają. Rodzaje satelit :

Telekomunikacyjne

Meteorologiczne

Wojskowe

Nawigacyjne

Badające kosmos

Satelita telekomunikacyjny otrzymuje sygnał ze stacji naziemniej, wzmacnia go i wysyła z powrotem na Ziemię. Większość satelit telekomunikacyjnych umieszczonych jest na orbicie geostacjonarnej tzn. że pozycja satelity do konkretnego punktu na Ziemi nie zmienia się Satelity telekomunikacyjne dzielimy na

Czynne:

Wyposażone są one w aparaturę do odbioru, wzmacniana i retransmisji odbieranych sygnałów

Bierne:

Służą do przekazywania sygnałów radiowych poprzez odbicie ich od powierzchni satelity

Meterologiczne Posiadają one urządzenia do pomiarów atmosfery i powierzchni Ziemi. Ów satelity mogą być geostacjonarne lub krążyć na orbitach biegunowych i orbicie synchronicznej ze słońcem. Te są nad tym samym punktem Ziemi o tej samej porze