1. Wypisz nazwiska autentycznych i fikcyjnych bohaterów Potopu, którzy z nich przeważają? Fikcyjni bohaterowie Potopu: Andrzej Kmicic, Aleksandra Billewiczówna, Anusia Borzobohata-Krasieńska, Michał Wołodyjowski, Jan Skrzetuski, Jan Onufry Zagłoba, Kuklinowski, Kiemlicz, Roch Kowalski, Soroka, Sakowicz i inni. Historyczni bohaterowie Potopu: król Jan Kazimierz, księżna Gryzelda Wiśniowiecka, Karol Gustaw, książę Janusz Radziwiłł, książę Bogusław Radziwiłł, ksiądz Augustyn Kordecki, Jerzy Lubomirski, Jan Zamoyski i inni. W utworze zachowana jest równowaga między postaciami fikcyjnymi i historycznymi, jednak większą uwagę i nacisk Henryk Sienkiewicz zwraca na bohaterów fikcyjnych wokół, których toczy się cała akcja powieści przeplatana na tle historycznych wydarzeń. 2. Jaki obraz zdrady i zdrajców został przedstawiony w Potopie? Zdrada ukazana jest jako największe zło, coś czego ludzie, kochający swój kraj powinni się wystrzegać. Niestety w czasie Potopu Szwedzkiego tak nie było. Ludzie zaprzedali siebie i co najgorsze własny kraj. Nie wierzyli w zwycięstwo, więc woleli przejść na stronę wroga i działać na jego korzyść. „Tak to rysował się od fundamentów i chwiał się gmach zbudowany przez pychę Janusza Radziwiłła”. Na początku powieści Sienkiewicz przedstawił upadek moralny społeczeństwa polskiego – zdradę, zaprzedanie wrogom, apatię i rezygnację. Później następuje punkt zwrotny – obrona Częstochowy. Naród dźwiga się i odradza. Podział bohaterów ze względu na przynależność do określonej grupy społecznej jest mniej ważny od przynależności do obozu zdrajców lub patriotów. W społeczeństwie budzi się duch walki, prawdziwy patriotyzm. Bohaterowie zaskakują nie tylko Szwedów, którzy byli przekonani o swoim zwycięstwie, ale i samych siebie. 3. Kogo w świecie bohaterów Sienkiewicza można nazwać „swoim”, a kogo „obcym” ? Uzasadnij swój sąd. „Swoimi” można nazwać bohaterów stojących w obronie Polski, swojej ojczyzny, ludzi, którzy byli prawdziwymi patriotami takimi jak: Andrzej Kmicic, Michał Wołodyjowski, Jan Onufry Zagłoba, ks. Kordecki czy Jan Kazimierz. „Obcy” natomiast to napastnicy i haniebni zdrajcy własnego kraju: Karol Gustaw, Janusz i Bogusław Radziwiłłowie, Hieronim Radziejowski, a także Kuklinowski. 4. Jaki jest ideał kobiecości i męskości i jak jest zrealizowany w Potopie? Bohaterowie Potopu realizują kodeks rycerski zawierający się w haśle: „Bóg, honor i Ojczyzna”. Miarą oceny wartości człowieka są dla nich głównie zasługi wojenne wobec kraju. Są dumni ze swego szlacheckiego pochodzenia i cenią sobie szlachecką „fantazję”...