GMO Organizmy modyfikowane genetycznie w skrócie GMO (ang. Genetically Modified Organisms) – organizmy, których genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych Modyfikacje, jakim podlegają organizmy można podzielić na trzy grupy zmieniona zostaje aktywność genów naturalnie występujących w danym organizmie do organizmu wprowadzone zostają dodatkowe kopie jego własnych genów wprowadzany gen pochodzi z organizmu innego gatunku (organizmy transgeniczne) Elektroforeza technika rozdzielania w polu elektrycznym czasteczek o roznych wlasciwosciach masa czasteczkowa czy ladunek elektryczny . Termocykler Termocykler - urządzenie używane w laboratorium do przeprowadzania PCR. odpowiednie zmiany temperatury umozliwiają zajscie powielania danego genu :: rozdzielenia nici DNA , przyłaczenie starterów , dobudowywanie nukleotydów przez polimeraze : gen powiela się za pomocą enzymu . , Reakcja łańcuchowa polimerazy, PCR (ang. Polymerase Chain Reaction) – metoda powielania łańcuchów DNA w warunkach laboratoryjnych, polegająca na reakcji łańcuchowej polimerazy DNA w wyniku wielokrotnego podgrzewania i oziębiania próbki Jak wprowadzic...