Różne oblicza miłości romantycznej w literaturze XIX w.

Miłość romantyczna jest jednym z kluczowych motywów epoki romantyzmu. Miłość romantyczna jest jednym z kluczowych motywów epoki romantyzmu. Miłość romantyczna jest jednym z kluczowych motywów epoki romantyzmu. Miłość romantyczna jest jednym z kluczowych motywów epoki romantyzmu. Miłość romantyczna jest jednym z kluczowych motywów epoki romantyzmu. Miłość romantyczna jest jednym z kluczowych motywów epoki romantyzmu. Miłość romantyczna jest jednym z kluczowych motywów epoki romantyzmu. Miłość romantyczna jest jednym z kluczowych motywów epoki romantyzmu. Miłość romantyczna jest jednym z kluczowych motywów epoki romantyzmu.