Stanisław Wokulski- człowiek epoki przejściowej. Przedstaw temat, analizując podany fragment Lalki Bolesława Prusa oraz uwzględniają kontekst całej powieści.

Życie w określonej epoce, niekoniecznie wiąże się z przyjmowaniem wszystkich jej reguł, utożsamianiem się z nią, czy też po prostu z byciem wzorcowym jej przedstawicielem. Epoką, w której przyszło żyć Bolesławowi Prusowi, polskiemu poecie, był pozytywizm, trwający od 1863r, do ostatnich lat XIX wieku. Jest ona niezwykle charakterystyczna, gdyż występowała tylko w Polsce, bezpośrednio wiążąc się z upadkiem powstania styczniowego, po tej ?rażącej? klęsce rodacy przeciwstawili się romantykom, ich ideologię walki chcieli zastąpić ideologią pracy, Stąd też główne hasła pozytywizmu, takie jak praca organiczna, praca u podstaw, czy też asymilacja Żydów, emancypacja kobiet.

Wspomniany wcześniej Prus, w rzeczywistości nazywał się Aleksander Głowacki, pisał pod pseudonimem. Urodził się w 1947 roku,zmarł w 1912. Był publicystą, pisarzem. Jednym z jego słynnych dzieł jest ?Lalka?, powieść społeczno obyczajowa, która pierwotnie ukazywała się w odcinkach, w ?Kurierze codziennym? w latach 1887-1889, natomiast wydanie książkowe pojawiło się w 1890r. Pierwszy tytuł powieści brzmiał ?Trzy pokolenia?, bowiem jej główni bohaterowie prezentowali poglądy z trzech różnych epok. Był to romantyzm, epoka przejściowa i pozytywizm. Stanisław Wokulski należał do epoki przejściowej, był jakby na pograniczu romantyzmu i pozytywizmu, choć tak naprawdę do żadnej z nich do końca nie pasował.

Wokulski jest człowiekiem niezwykle samotnym, cierpi z powodu niespełnionej miłości do panny Izabeli Łęckiej, co czyni go w pewnym sensie bohaterem werterycznym. W swym społeczeństwie czuje się zagubiony, nie pasuje do niego. Już od lat młodości dążył do tego, by być wykształconym. Zamiłowanie do nauki to cecha pozytywistyczna. Podczas pracy w pijalni Hopfera nieustannie się z niego wyśmiewano i szydzono. Był wówczas bardzo ambitną, aczkolwiek niedocenianą osobą. Ludzie z jego otoczenia uważali, że chłopak za ?wysoko mierzy?. W celu osiągnięcia postawionego sobie celu, mianowicie dostania się na uniwersytet, Stanisław wolał kupować książki i uczyć się, niż zaspokajać podstawowe potrzeby, jaką jest np. głód, czy sen. Bardzo pragnął odkryć coś nowego i udało mu się, taśmociąg i pompa, którą sam skonstruował, była z powodzeniem wykorzystywana w pijalni. W swych działaniach był konsekwentnym, racjonalistą trzeźwo patrzącym na świat. Jednak mimo starań nie było mu dane zostać uczonym przyrodnikiem. Szkołę Główną, w której pragnął się edukować, porzucił, ze względu na powstanie styczniowe w 1863/4 roku, w którym wziął czynny udział. Buntował się przeciwko zaborcy i władzy, tak jak romantycy, w związku z kolejnymi wydarzeniami podczas tego zrywu patriotycznego, został zesłany na Syberię. (Bolesław Prus, by opisać te wydarzenia stosuje styl ezopowy, gdyż nie może wprost pisać o wszystkim, gdyż Polska jest pod zaborami.