O wodzie i napojach dnia codziennego woda – związek chemiczny wodoru i tlenu. Cząsteczka wody jest elektrycznie obojętna, ale ma dwa bieguny: ujemny i dodatni. Jest więc dipolem, czyli ma budowę polarną. Polarna budowa cząsteczek wpływa na zdolność rozpuszczania się substancji w wodzie. Jest doskonałym rozpuszczalnikiem. Dobrze rozpuszczają się w niej związki o budowie polarnej, np. HCl, natomiast nie rozpuszczają się związki chemiczne o budowie niepolarnej, np.. węglowodory. dysocjacja - proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony ( kationy i aniony) po wpływem wody. hydroliza - przebiega między wodą i rozpuszczoną w niej substancją. W jej wyniku powstają nowe związki chemiczne. asocjacja - wiązanie się pojedynczych cząstek związków chemicznych w zespoły cząsteczkowe (asocjaty). Asocjacja występuje przede wszystkim w czystych cieczach i ich mieszaninach (np. w wodzie i alkoholu metylowym) woda destylowana – woda pozbawiona, w procesie destylacji soli mineralnych oraz większości innych substancji ją zanieczyszczających. Woda destylowana jest niezdatna do picia, ponieważ wypłukuje z organizmu sole mineralne. uzdatnianie wody – polega na usunięciu substancji szkodliwych i pozbyciu się bakterii chorobotwórczych. Osiąga się to w procesach: napowietrzania, odżelaziania,...