O wodzie i napojach dnia codziennego

woda – związek chemiczny wodoru i tlenu. Cząsteczka wody jest elektrycznie obojętna, ale

ma dwa bieguny: ujemny i dodatni. Jest więc dipolem, czyli ma budowę polarną. Polarna budowa cząsteczek wpływa na zdolność rozpuszczania się substancji w wodzie. Jest doskonałym rozpuszczalnikiem. Dobrze rozpuszczają się w niej związki o budowie polarnej, np. HCl, natomiast nie rozpuszczają się związki chemiczne o budowie niepolarnej, np.. węglowodory.

dysocjacja - proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony ( kationy i aniony) po wpływem wody.

hydroliza - przebiega między wodą i rozpuszczoną w niej substancją. W jej wyniku powstają nowe związki chemiczne.

asocjacja - wiązanie się pojedynczych cząstek związków chemicznych w zespoły cząsteczkowe (asocjaty). Asocjacja występuje przede wszystkim w czystych cieczach i ich mieszaninach (np. w wodzie i alkoholu metylowym)

woda destylowana – woda pozbawiona, w procesie destylacji soli mineralnych oraz większości innych substancji ją zanieczyszczających. Woda destylowana jest niezdatna do picia, ponieważ wypłukuje z organizmu sole mineralne.

uzdatnianie wody – polega na usunięciu substancji szkodliwych i pozbyciu się bakterii chorobotwórczych. Osiąga się to w procesach: napowietrzania, odżelaziania, odmanganiania i dezynfekcji.

wody mineralne – pochodzą z głębi Ziemi, stanowią roztwory wodne związków chemicznych wypłukanych przez wodę z minerałów i skał, przez które woda przepływa.

woda gazowana – uzyskuje się ją przez nasycenie wód mineralnych CO2

napój izotonczny - roztwór chlorku sodu, którego stężenie jest takie samo, jak stężenie płynów ustrojowych. W odróżnieniu od napojów energetycznych izotoniki mają niską zawartość cukru i w niewielkim stopniu są nasycone dwutlenkiem węgla.

Gazowane i niegazowane napoje słodzone - nie mają większych wartości a ich główne zalety to walory smakowe, związane z dużą zawartością cukru, których nadmierne spożywanie może prowadzić do cukrzycy i otyłości.